Azərbaycan Respublikasinin Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycan Respublikasinin Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycan və Özbəkistanın gerbləri
Ana səhifəBizə yazınSayt haqda məlumat
Az   |   Рус

Yeni kitablarımız

Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin kitabxanasının fonduna müntəzəm olaraq yeni kitablar daxil olur.
Bura Azərbaycan tarixi, Azərbaycan iqtisadiyyati, siyasəti, Dağlığ Qarabağ problemi, mədəniyyəti, incəsənəti, turizmi, adət və ənələrinə dair kitablar daxildir.
Onların siyahısını və qısa xülasəsini təqdim edirik:“Феномен Амира Тимура” (Əmir Teymur fenomeni)- Teymur Atayev

Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsinə əsasən müəllif Teymur Atayevin "Əmir Teymur fenomeni" adlı kitabı çap olunmuşdur. Böyük sərkərdə və dövlət xadimi Əmir Teymur (1336-1405) haqqında, müəllif oxucuya təqdim olunan bioqrafik eskizlərdə bu fövqəladə şəxsiyyəti "açmağa" çalışmışdır. Teymur dövlətinin əsas elementləri onun hərbi və siyasi qərarlarına təsir edən amillər ("qərəzsiz ədalət şamı", səmərəli bir ordu) qeyd edilmişdir. Temurun həyatı və şəxsiyyəti ilə əlaqəli bəzi cəhətləri, fəlsəfə, həndəsə, musiqi, simvolizm, dünya ədəbiyyatı, sənət və s göstərilmişdir.

Teymur hakimiyyətinin dini (İslam) komponentinin vacib rolu vurğulanmışdır. Teymurun həyatını və dövrün baxışları kontekstində araşdıran müəllif: Onun yaradıcı vəya dağıdıcı? olduğu sualını axtarır. Kitabın bölmələrindən biri də Teymur obrazının Avropa ədəbiyyatında, rəngkarlıqda və musiqidə əks olunmasına həsr edilmişdir. Kitab populyar bir elmi üslubda təqdim olunur və həm peşəkar tarixçilər, politoloqlar, jurnalistlər, tələbələr, həm də geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.


2019

“Қайтганимда уйда бўл...” (Qayıdanda, evdə ol...) - Elçin Səfərli

Görəmli yazar Elçin Səfərlinin müəllifi olduğu bu kitab, əbədi mövzu - sevgi mövzusundan bəhs edir. Fəlsəfi düşüncə və incə emosional təcrübələrlə dolu əsər, ilk səhifələrdən oxucunu valeh edir.
Kitab qəhrəmanlarını və hadisələri nəzərdən keçirərək oxucu, ixtiyarsız olaraq onların iştirakçısına çevrilir. Varlığın əbədi sualları, xoşbəxtlik xəyalları, mübahisələr və şübhələr, bütövlükdə və hər biri bəşəriyyəti maraqlandıran bir çox sualın cavabını tapmaqda insana kömək edir. Həyata tamamilə fərqli baxış, həyat və ölüm haqqında yeni, cəsarətli, orijinal və səmimi düşüncələri - bütün bunlar Elçin Səfərlinin əsərlərini hər yaşda oxuyanlar üçün bənzərsiz və maraqlı edir. Ayrıca, müəllif üçün xarakterik olan materialın təqdimatı tez və asan oxumağa kömək edir.
Əsər geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı olacaq.2019

“Vətənə qayıdış” - Hüseyn Cavid

Bu foto albom, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin, böyük şair Hüseyn Cavidə dərin hörmətini əks etdirir. Böyük filosof-şair, dramaturq həbs olundu və əsərləri illərlə qadağan edildi. Ancaq bildiyiniz kimi, tarix hər şeyi öz yerinə qoyur. Hüseyn Cavidin qəbri Sibirdən vətəninə köçürüldü. Hüseyn Cavid sənətkarın şəxsiyyətinin bütövlüyünü əks etdirən nümunəvi bir həyat sürdü və uzaq Sibirdən vətəninə, dəfn olunduğu yerə gətirildi. Hüseyn Cavidə və 1930-cu illər repressiyalarına məruz qalan minlərlə Azərbaycan ziyalısına, totalitar rejimin günahsız qurbanlarının şərəfinə ucaldılmış məqbərənin qoyulması, xalqın dərin hörmətinin təzahürüdür.2015

“Первый Всесоюзный Тюркологический съезд” (Birinci Ümumittifaq Türkoloji Qurultayı) - Stenoqrafiya məruzəsi

Bu kitab Sovet Sosialist Azərbaycanda ilk Türkoloji Qurultaydan, vəzifələrindən bəhs edir. Bu vəzifələrin və məsələlərin obyektiv elmi şəkildə işıqlandırılması mədəniyyət sahəsində uğur qazanmağın düzgün qaydasını təmin edir. Birinci Türkoloji Qurultay Türkoloji ədəbiyyata böyük bir töhfə vermişdir. Nəşrdə Azərbaycan, Qazaxıstan, Yakutiya, Türkmənistan, Türkiyə, Tatarıstan, Başqırdıstan, Dağıstan, Şimali Qafqaz və Krım nümayəndələrinin qatıldığı konqres iştirakçılarının çıxışları var. Qurultayda türk xalqlarının tarixinin, mədəniyyət sahəsindəki son kəşflərin, türk xalqları arasında tarixi ədəbiyyatın inkişafı, türk xalqlarının qohumluğu və digər mövzuların öyrənilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyət və təxirəsalınmaz məsələlər müzakirəsi göstərilmişdir.
Kitab politoloqlar, tarixçilər, ictimai xadimlər üçün böyük tarixi maraq doğurur.2011

“Sevgi mətbəxi” - Tahir Əmiraslanov

Tahir Əmiraslanovun "Sevgi mətbəxi" kitabı, dərin elmi xüsusiyyətlərinə baxmayaraq çox asanlıqla oxunur. Bu formada ilk dəfə insan varlığının mövcud iki təməli arasındakı əlaqə, sevgi və kulinariya mədəniyyətinin əlaqəsi haqqında deyilir. Asan və əlçatan bir formada müəllif peşəkar baxımdan seksologiya və diyetika sahəsindəki tibbi problemlərdən bəhs edir, bəslənmənin yalnız bir insanın cinsi konstitusiyasına təsirini deyil, həm də bu əlaqənin əsas səbəblərini də açıqlayır. Nə qədər qəribə olsa da, sevgi və yemək anlayışları bir-biri ilə bağlanır. Həm sevginin, həm də yeməyin bir məqsədi var - həyatın qorunması.
Kitab həkimlərə - qidalanma mütəxəssislərinə, qidalanma fizioloqlarına tövsiyə olunur.2018

“Hüseyn Cavid ədəbi irsinin poetikası” – Sona Vəliyeva

Bu monoqrafiyada görkəmli Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin bədii irsinin poetikası araşdırılır. Bu gözəl insanın həyatı çətinliklərlə içində olub. Hüseyn Cavidin bədii irsi çoxəsrlik ənənələri, yeniliyi ilə bir-birinə qarışır. Bu baxımdan onun poetik və dramatik yaradıcılıq irsinin öyrənilməsi bu gün çox aktualdır. Hər əsərinin orijinallığı ilə fərqlənməsinə baxmayaraq, hamısı bir bədii quruluş və poetik sistemlə birləşərək, milli və milli birlik ideyaları ilə zənginləşdirilmişdir.
Kitab ədəbiyyatşünas alimlərə, ali təhsil müəssisələrinin müəllimlərinə, magistratura və tələbələrə tövsiyə olunur.2019

“Azərbaycan mətbəxində dolmalar 381 çəşid” – Tahir Əmiraslanov. 2018

Müəllif Tahir Əmiraslanovun gözəl təsvir olunmuş kitabında çoxşaxəli və rəngarəng mədəniyyətimizin bir hissəsi olan Azərbaycanın zəngin və qədim mətbəxindən - milli mətbəxindən bəhs olunur. Zəngin təbiət və əlverişli iqlim yeməkdə əks olunur. Dolma, azərbaycanlıların ən sevimli mətbəx yeməklərindən biridir, bir çox növləri və formaları var. Söhbət bu kitabda müzakirə olunan yeməklərdən gedir. Atalarımızın ana və nənələrimizin uzaq tarixi dövrlərdən hazırladığı və bu gün də xalqımızın ən məşhur yeməklərindən biri olan "Dolma" yeməyi. Oxucu üzüm yarpaqlarından, kələmdən, tərəvəzdən, bibərdən, pomidordan, badımcandan və daha çox dolma ilə tanış olacaq.

Bu yeməyin reseptləri kitabda verilmişdir. Kitab kulinariya mütəxəssisləri, aşpazlar, eləcə də geniş oxucu kütləsi, xüsusən də "Dolma" ləzzətli adı ilə orijinal Azərbaycan yeməyinin unikal zövqünü və aromasını qiymətləndirməyi bacaran insanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur."Хамса" (Xəmsə) - Nizami Gəncəvi

Son zamanlar görkəmli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin qlobal miqyasda araşdırılması və təbliği dövrün tələbi olaraq layiqli səviyyədə aparılır.
Özbəkistanda da Nizami Gəncəvinin əsərlərinə böyük maraq göstərilir və usta şair xalq tərəfindən sevilir. Daşkənddə böyük şairin büstü qoyulmuşdur və həmçinin Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universiteti onun adını daşıyır. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə, Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universitetində dahi şairin əsərlərini, ədəbi irsini, habelə iki dövlət arasında dostluq münasibətlərini geniş şəkildə təqdim edən Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Mədəniyyəti və Ədəbiyyatı Mərkəzi yaradıldı.
Bu il böyük Azərbaycan şairinin 875 illik yubileyi ilə əlaqədar Özbəkistanda bir sıra tədbirlər keçiriləcəkdir. Qeyd edilən tədbirlər çərçivəsində Özbəkistanda ilk dəfə Nizami Gəncəvinin Xəmsə poeması özbək dilinə tərcümə edildi və nəşr olundu. Qardaş Özbəkistanda Nizaminin yaradıcılığının təqdimatı, çoxsaylı məqalələrin yerli mətbuatda dərc edilməsi, poetik irsinin təbliği, Mərkəzin inkişafı və genişləndirilməsi bu gün aktual olan vacib vəzifələrdir.
Azərbaycanın qədim Gəncə şəhərində anadan olmuş dahi şair Nizami Gəncəvi təkcə Azərbaycanda deyil, Şərqdə və Qərbdə parlaq söz ustası kimi tanınır və yaratdığı əsərlər dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə daxil edilmişdir.
Sözün, sənətin beşiyi olan, qədim Arran - Azərbaycan böyük ustadların doğma yurdudur. Nizami Gəncəvi parlaq yaradıcılığı ilə onlardan ən parlaq və bənzərsizidir. Tərcümə müəllifi “epiloq” da kitabın qardaş Azərbaycana və Özbəkistanın müstəqilliyinin 25 illiyinə həsr etdiyini vurğulayır.


2019

“İskandarnoma” (İsgəndarnamə) - Nizami Gəncəvi

Böyük Azərbaycan şairi, filosofu və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin əsəri Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə özbək dilinə tərcümə edilərək nəşr edilmişdir. "İsgəndərnamə" Azərbaycan poeziyasının klassiki Nizami Gəncəvinin 1200-1203-cü illər arasında yazdığı "Xəmsə" toplusundakı beşinci əsəridir. Poema, Nizaminin Makedoniyalı İskəndər haqqında müxtəlif hekayə və rəvayətlərinin yaradıcı işlənməsidir. Şairin lirik şeirlərdə və digər şeirlərdə qaldırdığı sosial problemlər bu əsərdə tam bədii əksini tapmışdır.

"İskəndərnamə" poeması iki hissədən ibarətdir: birinci hissə "Şərəfnamə ", ikinci hissəsi "İqbalnamə "adlanır. " İskəndərnamə" poemasını dastan adlandırmaq olar. Əsər Nizaminin həcm baxımından ən böyük olan əsərlərindən biridir və özündə 10460 şeri əhatə edir.
" İskəndərnamə"- in ilk kitabı olan "Şərafnama", dövlət başçısı Şah İskəndərdən bəhs edir. Əsər qəhramanın, dünyaya gəlməsi, təlim-tərbiyəsi və ailə qurduğu dövrləri əhatə edir. Hindistana, Çinə, İrana etdiyi məşhur səyahətləri haqqında qeyd edilir. İqbalnamə adı (taleyi kitabı) Xəmsə dövrünə daxil olan İskəndər adı, son kitabın iki hissəsindən ikincisidir (beşlik). Kitabın ilk iki səhifəsinə baxdıqda çox sayda "subxan" (tərif) Yaradana, Məhəmməd Peyğəmbərə, həmçinin beş kitabının hamısında Nizami əvvəl Allahı və Peyğəmbərini tanıtmağı aşılayır. Bu vərəqin arxa tərəfi İqbalnamənin ilk dörd vərəqini tamamlayır. Hörmətli oxucu, bu əsər beşliyin (Xamsa) beşinci dastanıdır.
Burada Cahangirin böyük filosoflarla söhbətlərindən, peyğəmbərlik ideyalarını necə kəşf etməsindən, cənub, şimal, şərq və qərbə səyahətləri və gözlənilməz vaxtsız ölümü haqqında danışır. Bu hadisələrin köməyi ilə Nizami həyat və ölüm, şərəf və vicdan, cəmiyyət və ədalətə münasibətini ifadə edir.
Bu əsərlər Şərq ədəbiyyatının, xüsusən də Azərbaycan ədəbiyyatının böyük nümunələri olmaqla, bütün bəşəriyyətin mülkiyyətidir və böyük ədəbiyyatımızla fəxr etməyə haqqımızın olduğunu göstərir. Nizaminin əsərləri dünya ədəbiyyatının yüksək nümunəsidir.


2019

“Layli va Majnun” (Leyli və Məcnun) - Nizami Gəncəvi

Özbəkistandakı Azərbaycan Heydər Əliyev Mədəniyyət Mərkəzinin növbəti layihəsinə əsasən parlaq Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" əsəri Daşkənddə nəşriyyatı tərəfindən özbək dilində nəşr edilmişdir.

Azərbaycan ədəbiyyatının böyük şairi Nizami Gəncəvinin özbək dilinə tərcümə etdiyi "Leyli və Məcnun" (Leyli və Məcnun) Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsidir. Əsəri orijinaldan Özbəkistanın xalq şairi Camal Kamal tərəfindən tərcümə edilmişdir.

Layihənin müəllifi Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov, redaktorları filologiya elmləri namizədləri Ergash Achilov, Gülbaxor Ashurova, Əlişir Nəvai adına Daşkənd Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetinin rektoru, professor Sirojiddinov və məşhur professor Naim Kərimovdur.

Kitabda Nizami Gəncəvinin bu qədim sevgi əfsanəsini ustad qələmlə bəzədiyi, bədii yüksəkliklərə qaldırdığı, ilahi bir sevgi hədiyyəsi yaratdığı vurğulanır. Şairin yaratdığı bu sevgi əsəri dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevrilmişdir. Leyli və Məcnun Yaxın və Orta Şərqdə məşhur olan faciəli bir sevgi hekayəsidir. Əsər real hadisələrə əsaslanır və VII əsrdə müasir Səudiyyə Ərəbistanı ərazisində yaşayan Qais ibn əl-Mulauvax adlı bir ərəb gəncin həyatını təsvir edir. Leyli və Məcnunun faciə hekayəsi Yaxın Şərq və Zaqafqaziya mədəniyyətlərinə ciddi təsir göstərmişdir. XII əsrdə Azərbaycan poeziyasının klassiki Nizami Gəncəvi bu hekayəni Xəmsə poemasına etmişdir. Leyli və Məcnun mövzusu məşhur Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun operasında öz əksini tapdı. Leyli və Məcnun motivləri sufi və bəxai müəlliflərinin əsərlərində də rast gəlinir.


2019

"Xusrav va Shirin" (Xosrov və Şirin) - Nizami Gəncəvi

Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin növbəti layihəsinə əsasən, usta Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" əsəri Daşkənd şəhərində özbək dilində nəşr edilmişdir.

Qeyd edək ki, "Xosrov və Şirin" əsəri Özbəkistanın tanınmış xalq şairi Camal Kamal tərəfindən özbək dilinə tərcümə edilmişdir.

Layihə rəhbəri Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov, rəyçi akademik, Özbəkistanın tanınmış alimi Bəxtiyar Nazarov, giriş sözünün müəllifi akademik, ANNA Fizuli Əlyazmalar İnstitutunun direktoru Teymur Kərimli, redaktoru Gülbahor Aşurovadır.

Ənənəyə görə, Daşkənddə özbək dilində nəşr olunan Nizami Gəncəvinin kitablarının üz qabığının son səhifəsində dünyanın müxtəlif ölkəlrində ucaldılmış büstlərinin fotoşəkilləri təqdim olunur. “Xosrov və Şirin” kitabının üz qabığının ön hissəsində isə şairin dünyaya gəldiyi Gəncə şəhərində ucaldılmış büstü qoyulmuşdur.

Ön sözdə, sevgi əfsanəsi olan "Xosrov və Şirin" əsərinin Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin məşhur "Xəmsə" sindən "Beşlik" in ikinci böyük əsəri olduğunu və 1180-ci ildən onun yaradıcılığının incisi sayılan bu əsəri yazmağa başladığı vurğulanır. Akademik Teymur Kərimli Nizaminin “Xosrov və Şirin” şeirində sevgi anlayışı yaratmaq və estetik fikir həll etməyin maraqlı olduğunu və böyük şairin yenilikçi üslubunun göstəricisi olduğunu, sənətinin qüdrətinə oxucu təəccübünü artırdığını qeyd etmişdir. Nizami, "Kainatda hər şey cazibə qüvvəsi ilə bağlıdır" deyərək, ümumdünya cazibə qanununu Nyutondan 500 il əvvəl irəli sürdüyünü söylədi və Azərbaycan şairi bu cazibəni "Sevgi" adlandırdı - təbiət hadisələri ilə insan münasibətləri arasındakı ayrılmaz əlaqəni sübut etmişdir.

Özbək dilində nəşr olunan "Xosrov və Şirin" kitabında dünyanın müxtəlif muzey və kitabxanalarında saxlanılan əsər haqqında bənzərsiz miniatür şəkillər var. Bunların arasında Fizuli ANNA adına Əlyazmalar İnstitutunda, Britaniya Muzeyində, Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərinin Saltıkov-Şchedrin adına Dövlət Kütləvi Kitabxanasında, Rusiya Elmi Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun Sankt-Peterburq şöbəsində, Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyində saxlanan əlyazmalardan miniatürlər var.

Mədəniyyət Mərkəzinin layihəs ilə çap edilən kitablar, o cümlədən Xəmsə əsəri, Özbəkistan və Azərbaycanın aparıcı kitabxanalarına, elmi, təhsil və tədqiqat müəssisələrinə hədiyyə edilmişdir.

Qeyd edək ki, 2015-ci ildə Nizami irsinin Özbəkistanda təbliği məqsədi ilə, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin xüsusi layihəsinə start verildi. Nizami adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universitetində, Mədəniyyət Mərkəzi ilə Özbəkistanın xalq şairi Camal Kamal arasında, Nizami Gəncəvinin "Xəmsa" kitabına daxil edilmiş bütün beş əsərin özbək dilinə tərcüməsi haqqında müqavilə imzalanmış.


2019

“Махзан Ул – Асрор. Сирлал хазинаси” (Sirlər Xəzinəsi) - Nizami Gəncəvi

Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" kitabı özbək dilinə tərcümə edilərək nəşr edilmişdir. Azərbaycan poeziyasının klassiki Nizami Gəncəvinin 1173-1799-cu illər arasında yazdığı "Xəmsə" toplusundan ilk şeiri. Şeir sayğac "sari" ilə yazılmış 2260 məsnəvidən ibarətdir.

Əsər bir girişdən və iyirmi fəsildən (söhbətlərdən) ibarətdir və sonrakı hər bir söhbət əvvəlki hissənin mənasından irəli gəlir. Söhbətlər məsəllərlə izah olunur. Hər fəsildə şairin özünə ədəbi təxəllüsü olan bir apostrof (müraciət) ilə başa çatır. Yüksək ritorik bir üslubda yazılmış "Sirlər xəzinəsi" romantik bir epik şeir deyil, məqsədi məhkəmə dünyəvi ədəbiyyatının məhdudiyyətlərini aşmaqdır, Nizami, Allahın yaradıcılığı arasında daha yüksək sosial mövqedə olan insanlara diqqət çəkərək ideal bir həyat tərzini təbliğ edir və həmçinin yazır. İnsan mənəvi taleyi barədə düşünməlidir. Bir neçə fəsildə Nizami padşahların vəzifələrindən bəhs edir, lakin bütövlükdə padşah himayəsindən daha çox bütün bəşəriyyətə istinad edir.

“Sirlər Xəzinəsi” ndə ilk söhbət Adəmin yaradılışına həsr edilmiş və Quran və İslam ənənələrinə uyğun inkişaf etmişdir. Ancaq eyni zamanda, söhbət insanın dünyadakı üstünlüyü haqqında fikirlərlə doludur, insanın dünyadakı vəzifələri ilə bağlı fikirləri də əks etdirir. Şeirin ikinci söhbəti ədalətin qorunmasına həsr olunmuşdur: Nizami ədalət əldə etmək üçün hökmdarların ədalətli olmasını və mənəvi nemətlərə qayğı göstərməsini tövsiyə edir. Üçüncü söhbət müəllifin yaşadığı dövrün həyat və çətinliklərindən bəhs edir. Sonrakı dövrlərdə qocalıq, insanlarla heyvanlar arasındakı əlaqə və başqaları haqqında vacib fəlsəfi suallar ortaya çıxır.

İslam adət ənənəsində gül dini mətnlərdə və sənətdə bir çox cəhətdən ifadə olunan Məhəmməd Peyğəmbərlə əlaqələndirilir. Gül gözəllik rəmzi hesab olunurdu. “Sirlər Xəzinəsində” Nizami iki məhkəmə həkimi arasındakı bir yarışmada bir gülün mistik simvolizmini ortaya qoydu. Nizaminin dediyi məsəl psixoloji təklifin gücünü göstərsə də, bir gül ətirinin mistik təbiəti həm Nizaminin şeirində, həm də orta əsr poeziyasının klassik mətnlərində metafora rolunu oynayır.


2019

“Yetti Go’zal” (Yeddi Gözəl) - Nizami Gəncəvi

Daşkənd şəhərindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin növbəti layihəsinə əsasən özbək dilində, Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq nümayəndəsi, mütəfəkkir, Nizami Gəncəvinin "Yeddi Gözəl" əsəri çap edilmişdir.

Akademik Rafael Hüseynov "Nizaminin solğun gözəlliyi" adlı ön sözdə Şərq İntibahının ən müstəsna şəxsiyyətlərindən olan Nizamini son minillikdə ərəb, fars, türk, hind və digər dillərdə yazan bütün şairlərlə müqayisə edir. Heç bir şairin ədəbi təfəkkürün inkişafına o qədər də müsbət təsir göstərmədiyi qənaətinə gəldikdə, Nizaminin özünün sonrakı Masnavalarında özündə cəmləşdirən saf və fədakar sevginin cazibədar səhnələrini - “Xosrov və Şirin ”, “ Leyli və Məcnun ”, “ Yeddi gözəl ”əsəri qədim və müsəlman mütəfəkkirlərinin düşüncələrini yenidən nəzərdən keçirərək sələflərinin təlimlərindən tamamilə fərqli, keyfiyyətcə yeni bir sevgi anlayışı yaratmağa davam edir. Emosional gücü, kamilliyi, bu janrdakı dünya ədəbiyyatının ən gözəl inciləri ilə bəzəyən personajların “Həftə peykər” ni əsəri canlı obrazıdır.

Sonda Nizami Gəncəvinin özbək ədəbiyyatına təsirini, Əlişir Nəvai tərəfindən türk dilində Xəmsə əsərinin yaranmasını, tarixin müxtəlif sınaqlarından keçmiş Azərbaycan ilə Özbəkistan arasındakı dostluq ənənələrinin davam etdirilməsini vurğulayır və dahi şair Nizaminin bu gün həm Azərbaycanda, həm də Özbəkistan sevildiyi qeyd olunur.


2019

“Üç əsrin qəzeti” (Газета трёх веков) -Sona Vəliyeva

Müəllifi Sona Vəliyeva olan “Üç əsrin qəzeti” kitabı "Kaspi" qəzetinin 130 illiyinə həsr edilmişdir. Kitabın materialı 1881-ci ilə gedən qəzetin inkişaf yolundan bəhs edir, həmçinin qəzetin müasir dövrünü müşahidə etməyə imkan verir.

Bu kitab, Azərbaycanın ziyalılarının ölkənin həyatındakı rolu, nəşrin tarixi, təhsilin səviyyəsi, görkəmli şəxsiyyətlərin fəaliyyəti, qəzetin ölkə mətbuatındakı yeri və qəzet səhifələrində işıqlandırılan məsələlər və əlbətdə nailiyyətlər uğurlar, eləcə də problemlərimiz barədə çoxsaylı suallara cavab verəcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, qəzetdə milli məfkurə ilə əlaqəli səhifələr çox böyük bir yer tutur. Müəllifin qeyd etdiyi kimi, hər kəsin əməyi qiymətləndirilmişdir və tarixi faktlar Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Həsən bəy Zərdabi və Əlimərdan bəy Topçibaşev kimi görkəmli şəxsiyyətlərin əməkdaşlığının yüksək nəticələr verdiyini sübut edir. Azərbaycan ziyalılarının demokratik fikirləri təhsil və nəşriyyat işində çox vacib rol oynamışdır.

2011

"Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin əməlləri ilə bağlı tarixi faktlar"

Arxiv sənədlər toplusunda ermənilərin, Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək və bu ərazidə öz dövlətlərini yaratmaq istəkləri göstərilmişdir. Buna nail olmaq üçün ermənilər Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım, terror, deportasiya kimi sınanmış mübarizə formalarından istifadə etmişdirlər. Ermənilərin bu mübarizədəki vacib vasitəsi tarixin saxtalaşdırılması, hər cür təxribat idi. Bu kitabda ermənilərin ötən əsrdə torpaqlarımızda törətdikləri vandalizm aktlarını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, erməni separatizminin mənşəyini açmaq, ermənilərin Azərbaycanın tarixi torpaqlarına ərazi iddialarının əsassız olduğunu sübut etmək məqsədi daşıyır.


2009

”Атилла” (Atilla)- Yunus Oğuz

Azərbaycan yazıçısı Yunus Oğuzun pyesi bu gün məşhur olan tarixi tədqiqat janrında yazılmışdır. Hadisələr b.ə V əsrdə A.D. Atilla, Reyndən Volqaya qədər uzanan bir güc yarataraq, hakimiyyəti altında Yurk, Geran və digər qəbilələri birləşdirərək 474 ilə 453 illər arasında olan Hagan Hagan idi.

Atilla'nın ölümündən bir əsr sonra, Qotik tarixçisi İordan, barbarların lideri haqqında bunları söylədi: "Demək olar ki, bütün İskit bölgəsindəki bütün Hunların və qəbilələrin ağası, bütün barbarlar arasında inanılmaz şöhrəti ilə təəccübləndirməyə layiq olan yeganə hökmdar." Hunların liderinin xatirəsi əsrlər boyu qorunub saxlanılmışdır. , və Yunus Oğuzun pyesi bu xatirəyə ehtiramdır. Pyesin ilk səhifələrindən oxucunu özünə cəlb edir və sonuna qədər saxlayır.

2015

"Интервью, воспоминания, рецензии, статьи." (Müsahibələr, xatirələr, rəylər, məqalələr.) - Rasim Ocaqov

Kitab Azərbaycan SSRİ xalq artisti, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, rejissor Rasim Ocaqova həsr edilmişdir.

Azərbaycan kinosu, onun qələbə və uğur problemləri və vəzifələri, yeni filmlər və fikirlər, bədii aləm, istedad və bacarıqlar - bu kitabdakı yarımçıq mövzular siyahısından uzaqdır. 60-90 yaşındakı kino, günümüzün kinosu, onu nədən fərqləndirir və nəyə bənzəyir.

Bu kitabda oxucu özü üçün rejissorun həyatından, filmlərdən necə danışdığı ilə bağlı çox maraqlı faktlar tapacaqdır. "Filmlər insanlar kimidir, bəzən bir insanla görüşürsən, danışırsan, sonra boş yerə vaxt keçirdiyini və onun üzünü xatırlamadığını başa düşürsən, amma bəzən danışacaqsan və sözlərini illərlə xatırlayacaqsan." Beləliklə, filmlər varki, yaddaşımıza daxil olur və heç vaxt qəlbimizdən çıxmayır, filmlərdə varki, ancaq boş yerə vaxt sərf edirsən, yaddaşımıza və ürəyimizə nüfuz etməyir və heç bir iz qoymadan silinir. Kitabı geniş oxucu kütləsinə oxumağı məsləhət görürük.
2014

"Ali bey Hüseyinzade Turan" - Qənirə Paşayeva. Azər Turan.

Müəllifləri Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva və türkoloq alim Azər Turan,

Kitabda son 10-15 ildə hər şeyi özündə cəmləşdirən, kəskin dönüş illərində, ümidlər və xəyal qırıqlığı, xəyallar və xəyalların süqutu dövründə və qanlı günlərdə tarixin, azadlığın, müstəqilliyin ən çətin dövrü, faciələr, dərdlər və acılar göstərilmişdir. Bütün bunlar Elmira kitabında fərqli janrlarda və formalarda, ya da bu gün dedikləri kimi fərqli formatlarda öz əksini tapmışdır. Zaman hissi, zamanın sədaqəti, zamanın nəbzini hiss etmək və ifadə etmək bacarığı bütün bu rəngarəng materialları birləşdirir.

Kitabın müəlliflərindən biri, Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva kitabın yaradılmasında böyük xidmətin Əli bəy Hüseynzadənin qızı Feyzavar xanıma məxsus olduğunu qeyd etdi. "Əli bəy Hüseynzadə" kitabı bir türk miqyasında böyük ictimai xadim, publisist, şair, ideoloq, Azərbaycanın üçrəngli bayrağının müəllifinin həyat və yaradıcılığına həsr edilmişdir. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı olacaq. Tələbə və orta məktəb tələbələri üçün tövsiyə olunur.
2014

"Это Мы" (Bu Bizik) - Elmira Axundova

Kitab, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, yerli ədəbiyyat ustası Anarın 2003-cü ildə yazdığı “Dövrümüzə sədaqət” adlı kitabın giriş sözü ilə açılır, burada yazıçı həmkarının müxtəlif əsərlərini dəqiq təhlil edir, və o qədər də istədim ki, çox istədim bütövlükdə gətirmək, ancaq qəzet formatı, təəssüf ki, buna imkan vermir və biz özümüzü ayrı-ayrı məqamlarla məhdudlaşdıracağıq.

Son 10-15 ildə yazılmış hər şeyi özündə cəmləşdirən kitabda, kəskin dönüş illərində, ümidlər və xəyal qırıqlığı, xəyallar və xəyalların süqutu dövründə, azadlığın, müstəqilliyin eyforiya günlərində və qanlı günlərdə tariximizin ən çətin və çətin dövrü ola bilər. faciələr, dərdlər və acılar. Bütün bunlar Elmira kitabında fərqli janrlarda və formalarda, ya da bu gün dedikləri kimi fərqli formatlarda öz əksini tapmışdır. Zaman hissi, zamanın sədaqəti, zamanın nəbzini hiss etmək və ifadə etmək bacarığı bütün bu rəngarəng materialları birləşdirir.

Kitabda məşhur rusiyalı jurnalistlərin - Rusiya səfirliyinin müşaviri P. Şenşinin, "Literaturnaya qazeta" nın müxtəlif illərinin baş redaktorları - Yuri Polyakov və Arkadi Udaltsov, "General Gazeta" nın baş redaktoru Volodya Kiselev, çox sayda məqalə, təbrik və esselər var. qəzetləri ”Vitaliy Yaroşevski, V. Bonç-Brueviç, Ədəbi qəzetin əməkdaşları A.Xakimov, L. Lavrova, N. Vysotskaya, jurnalist A. Qalayeva və başqaları.
2003

“Hocali Saykirimi 26 ferval 1992” (Xocalı Soyqırım 26 Fevral 1992)- Qənirə Paşayeva. Həvva Məmmədova.

Azərbaycanlı deputatlar Həvva Məmmədova və Qənirə Paşayevanın “Xocalı soyqırımı” kitabında Xocalı soyqırımı zamanı ələ keçirilən insanların xatirələri əks olunmuş, həlak olanların siyahısı verilmişdir.

26 fevral 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri yeddi min əhalisi olan Xocalı şəhərində soyqırım aktı həyata keçirdi. Xocalının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən tutulması zamanı üç minə yaxın insan şəhərdə qaldı, çünki dörd aydan çox davam edən şəhərin mühasirəsi səbəbindən əhalinin əksəriyyəti onu tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Xocalının tutulması zamanı 613 mülki şəxs öldürüldü, 1000 mülki şəxs yaralanaraq əlil oldu. 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca öldürüldü. Səkkiz ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərdən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər girov götürüldü və onlardan 150 nəfərinin taleyi hələ də məlum deyil.
2013

“Геоэкономика Каспийско - Черноморского бассейна и Южного Кавказа: Энергетическая политика Азербайджана" (Xəzərin Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti) - Əli Həsənov

Oxucuların nəzərinə təqdim olunan kitabda dünyanın aparıcı ölkələrinin geoiqtisadi maraqları və Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazdakı geosiyasətləri kontekstində Azərbaycanın bugünkü və gələcəkdəki iqtisadi inkişafı məsələlərinə toxunulur. Kitab, eyni zamanda enerji, tranzit və beynəlxalq nəqliyyatda, bölgənin, Avropanın və bütövlükdə transmilli dünyanın nəqliyyat və kommunikasiya sistemində iştirakı ilə Azərbaycanın bölgədəki və dünyada geosiyasət və geoiqtisadiyyat məsələlərini təhlil edir, qlobal geoiqtisadi prosesləri göstərir. Eyni zamanda, Xəzər-Qara dəniz hövzəsində və Cənubi Qafqazdakı transmilli dünya qüvvələrinin və regional dövlətlərin geostrateji maraqları və fəaliyyətlərinin təhlili verilir.

Kitab siyasi xadimlər, parlament üzvləri, hökumət rəsmiləri, xarici siyasət, təhlükəsizlik və hərbi strateji planlaşdırma üzrə mütəxəssislər, - Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqaz ölkələrinin, o cümlədən Cənubi Qafqaz ölkələrinin geoiqtisadi problemləri ilə maraqlanan milli elita habelə geniş intellektual oxucu üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitabda Eyni zamanda Azərbaycanın yeni neft siyasəti Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadi xüsusiyyətləri, beynəlxalq regional və yerli maraqlar sistemi təhlil edilir və Azərbaycanın enerji strategiyası nəzərdən keçirilir.
2017

“ Dунё кузларимда нимпушти рангда” (Dünya gözlərimdə çəhrayı rəngdə) - Sona Vəliyeva

Bu şeirlər toplusu Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə özbək dilinə tərcümə edilmişdir. Şairə-publisist Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, əməkdar jurnalist, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, çoxsaylı elmi və kitabların müəllifi Sona Vəliyevdir. Kitab Fars və Türk dillərinə tərcümə edilmişdir. 2006-cı ildə Bakıda rus dilində şeirlər toplusu nəşr olundu. Oxuculara təqdim olunan bu kitab ilk dəfə özbək dilində nəşr edilmişdir. Kitabdakı giriş sözü Özbəkistan Respublikasındakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasova məxsusdur. Özbək dilinə tərcüməni Şahlo Kosimova etmişdir. Ümid edirik ki, şeirlər toplusu özbək oxucusu üçün maraqlı və faydalı olacaqdır.


2018

“Смерть полиграфиста” (Mətbəə işçisinin ölümü) - İsa Nəcəfov, Elmira Axundova

Bakı şəhər mərkəzi, 30 may 1990-cı il. Naməlum şəraitdə məşhur poliqraf, "Azərnəşr" nəşriyyatının direktoru Əjdər Xanbabayev güllələndi. Beş ildən çoxdur ki, istintaq gedir və təkcə Azərbaycanın deyil, bütün keçmiş SSRİ-nin taleyini müəyyən edən insanlar onun orbitinə düşürlər. Belə ki, siyasi dedektiv hekayəsi janrında yazılmış kitabın əsası - cinayət işi materiallarıdır. Romanda Sovet imperiyasının əzabından, keçmiş rəhbərliyin və xüsusi xidmət orqanlarının qaçılmaz hakimiyyəti qorumaq üçün tətbiq etdiyi çirkli metodlardan bəhs olunur. Romanın müəllifləri respublikanın baş prokurorunun birinci müavini olduğu dövrdə bu cinayət işinin istintaqına rəhbərlik etmiş İsa Nəcəfov, həmçinin məşhur azərbaycanlı publisist Elmira Axundovadır. Həyəcan verici hadisələr oxucunu buraxmır, bir nəfəslə sizi kitabın tamamlanmasına aparır. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı olacaq.


2001

“Qaqauz yeri” - Qənirə Paşayeva

Bu kitabda heyrətamiz və qədim insanlardan - “Qaqauz yeri” adlı kitabı qaqauzların bugünkü həyatlarından bəhs edir. Kitabda, Qənirə Paşayeva qaqauzların yaşadığı bölgələri gəzmiş, onların bugünkü həyat tərzləri ilə maraqlanmış, onların milli-mənəvi tarixlərinin, adət-ənənələrinin daşıyıcısı olan tarixi yerlər haqqında geniş məlumatlar dərc olunmuşdur.


2016

“Sharafnoma” (Şərafnama) - Şeyx Nizami Gəncəvi

Kitablar Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi əsasında nəşr edilmişdir. Şeyx Nizami Gəncəvi böyük bir Azərbaycan şairi, mütəfəkkiridir. Qədim dövrlərdən bəri insanlar ağıllı, xeyirxah, ədalətli bir hökmdar xəyal edirdilər. "İskəndərnamə" nin ilk kitabı olan "Şərafnoma" belə bir dövlət başçısı Şah İskəndərdən bəhs edir. Əsər qəhramanın, dünyaya gəlməsi, təlim-tərbiyəsi və ailə qurduğu dövrləri əhatə edir. Hindistan, Çin, İrana etdiyi səyahətləri göstərilir. Böyük Nizaminin əsəri dünya ədəbiyyatının yüksək nümunəsidir. Nizaminin yaratdığı beşlik - “Sirlər xəzinəsi”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “İskəndərnamə”, “Xosrov və Şirin” nəinki Azərbaycan, həm də dünyanın xəzinəsinəsinin incisi sayılır.


2018

“İqbolnama” (İqbalnama) - Şeyx Nizami Gəncəvi

Kitab Özbəkistandakı Azərbaycan Heydər Əliyev Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi çərçivəsində tərcümə olunaraq nəşr edilmişdir. Əziz oxucu, bu əsər "Beşlik" in (Hamsa) beşinci dastanıdır. Burada material Cahongirin böyük filosoflarla söhbətlərindən, peyğəmbərlik ideyalarını necə kəşf etdiyi, cənub, şimal, şərq və qərbə səyahətləri və gözlənilməz vaxtsız ölümü haqqında danışır. Bu hadisələrlə Nizami həyat və ölümə, şərəf və vicdana, cəmiyyətə və ədalətə münasibətini ifadə edir. Şərq ədəbiyyatının, xüsusən də Azərbaycan ədəbiyyatının böyük nümunələri olmaqla, bu əsərlər bütün bəşəriyyətin mülkiyyətidir və böyük ədəbiyyatımızla fəxr etməyə haqqımız var. Bunu bilmək və oxumaq təkcə mənəvi zövq deyil, mədəniyyətinə və ədəbiyyatına hörmət edən hər bir insanın borcudur.


2017

“Друзей моих прекрасные черты…” (Dostlarımın gözəl xüsusiyyətləri ...) - Elmira Axundova

Elmira Axundova Hüseyn qızı Moskva şəhərinin Ramensky rayonunda anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib. Filologiya elmləri namizədi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü. 1990-2003-cü illər arasında Elmira Axundova bir sıra Rusiya və Qərb mediasının özəl müxbiri olub. Azərbaycan Milli Məclisinin III və IV çağırış Milli Məclisin deputatı, parlamentin Sosial siyasət komitəsinin üzvü. Bakı Slavyan Universitetinin dosenti. Çoxsaylı kitabların və yüzlərlə məqalənin müəllifidir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin ən obyektiv və dərin tərcümeyi-hallarından biri, 6 cildlik tədqiqat romanının müəllifi “Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və yaş” Elmira Axundova - Q. Zərdabi adına Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, N. Nəcəfov Respublika Yazıçılar Birliyinin və R. Rza mükafatı laureatı. "Şöhrət" ordeni sahibidir. Respublikanın əməkdar jurnalisti. Bir sıra parlaq ədəbi portretlər, gözəl sənət icmalları və kəskin polemik analitik məqalələr. Bütün bu fərqli bir janr materialı bu kitabda təqdim edilmişdir. Elmira xanım Parlamentin deputatı olmaqla yanaşı, siyasi və ictimai fəaliyyətlə də məşğuldur.


2011

“Время – жить” (Zaman yaşamaqdır) - Elmira Axundova

Tanınmış Azərbaycan yazıçısı və publisisti Elmira Axundovanın kitabında 1992-2003-cü illərdə yazdığı seçilmiş məqalə və reportajlar, səyahət yazıları və ədəbi esseləri yer alıb.

Elmira Axundovanın adı həm jurnalistlər, həm də müxtəlif ölkələrin oxucuları arasında çox məşhurdur. Onun işi yüksək peşəkarlıq, etik normalara riayət etmək və materialı oxucuya təsvir olunan hadisələrin birbaşa iştirakçısı kimi hiss etdirə bilməsi ilə fərqlənir.

Mövzuların müxtəlifliyi, təsvir olunan hadisələrin canlı ab-havası, parlaq fövqəladə müəllif üslubu - bütün bunlar geniş oxucu kütləsinin kitabına olan marağını müəyyənləşdirir.


2003

“Солнечный огонь” (Günəş atəşi) - Hüseyn Hüseynov

Hüseyn Hüseynovun romanı Azərbaycan xalqının XIX və XX-ci əsrlərdəki taleyi haqqında maraqlı sənədli və bədii povestdir.
Bu, sevgi, sədaqət, cəsarət və xəyanət haqqında dramatik bir hekayədir ... Maraqlı bir şəkildə müəllif tarixdə insanların varlığının fəlsəfi və siyasi problemlərini də ortaya qoyur. Müəllifin özü demişkən: “Bu roman mənim oğulluq borcumdur, diri olmaqdan əlavə, günahsız qətlə yetirilmiş, işgəncə verilən, doğma yerlərindən didərgin düşmüş milyonlarla həmvətənimə söz vermək istədim”. Müəllif maraqlı bir şəkildə, tarixdə insanların varlığının fəlsəfi və siyasi problemlərini ortaya qoyur.
Müəllif dünyaya Azərbaycanın necə və nə üçün tarixin küləklərində dayandığını izah etdi.


2003

“Uzaqdaki ən yaxın Pakistan” - Qənirə Paşayeva

Kitabda qardaş Pakistan İslam Respublikası haqqında söhbət açılır. Bu ölkənin flora və faunasının heyrətamiz təbiəti, qədim tarixi, mədəniyyəti və ənənələri göstərilmişdir.
Qənirə Paşayevanın bu kitabı hər iki ölkənin çoxsaylı oxucularının diqqətini cəlb edəcək və iki qardaş xalqların dahada yaxınlaşmasına faydalı töhvələr verəcəkdir.
Nəşr gələcək inkişafa xidmət edəcəkdir.


2015

"Dağlıq Qarabağ münaqisəsi Avropa təhlükəsizliyinə başlıca tehdid kimi" - Qənirə Paşayeva

Monoqrafiyada Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bəhs olunur. Cənubi Qafqazda yerləşən, İpək Yolunun keçdiyi ərazidə olmaqla, bu gərginlik ocağı təkcə regional deyil, həm də bütün dünya üçün qlobal təhlükə yaradır. İşğalçı Ermənistanın işğalı altında olan 20 faiz Azərbaycan ərazisi bu gün təhlükəsizlik üçün böyük təhlükə yaradır, çünki qondarma rejim bu ərazilərdə narkomaniya, separatizm, insan alveri və digər cinayətlər yaymaqda davam edir.
Monoqrafiya tarix, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq münasibətlər sahəsində mütəxəssislər, politoloqlar, universitet tələbələri, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün böyük maraq doğurur.


2014

"Vətən Qoxusu" -Qənirə Paşayeva

Türk dünyasının layiqli qızı Qənir Paşayevanın kitabı vətənlərindən didərgin düşmüş Axısk türklərinə həsr edilmişdir.
Bu, vətənini itirənlərin həyat hekayəsidir, xalqın dözməli olduğu əzab və əzabdır. Ancaq ümid ürək döyünən zaman diridir və heç kim bir müqəddəs Vətəni ala bilməz.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.


2016

"Sağlamlığın öz əlində" - Qənirə Paşayeva

Kitabın maraqlı və çox faydalı materialı belə başlayır - "Tibb Universitetində oxuduğum zaman ....".
Əziz oxucu, bu kitabda sağlamlığımıza dair bir çox faydalı məsləhətlər və eyni zamanda, müxtəlif suallara cavablar tapa bilərsiniz. Siqaret, alkoqol, narkomaniya və bu kimi zərərli vərdişlər bədənimizi və sağlam həyat tərzimizi məhv edir. Diqqətli və bacarıqlı bir şəkildə sağlam həyat tərzi sürmək üçün hər birimiz gücünü səfərbər edib insan orqanizmi üçün zərərli olan vərdişlərdən uzaq durmalıdır.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı olacaq.


2015

"Müasir dövrdə Avropada və Cənubi Qafqazda reqional münaqişələr və onların nizamlanması ətrafında diplomatik-siyasi mübarizə" - Qənirə Paşayeva

Müasir dünya və oradakı ölkələr bir-biri ilə sıx bağlıdır və bu gün dünyanın istənilən nöqtəsindəki münaqişə və müharibələr bütün ölkələri narahat edir.
Bu nəşrdəki material oxucunu "qaynar nöqtələr" ilə tanış edir. Müasir dünyada diplomatiyanın rolu, Azərbaycanın dinc siyasəti, Azərbaycan Prezidentinin rolu, fəaliyyəti, Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əməkdaşlığı - bu kitabdakı məsələlərin tam siyahısı deyil.
Qənirə Paşayevanın monoqrafiyası siyasətçilər, tarixçilər, hüquqşünaslar, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı olacaqdır.


2013

"Allah sevən qəlblərdədir" - Qənirə Paşayeva

Varlığın mənasını başa düşmək istəyənlər üçün bu kitabın səhifələri açılacaqdır. Kitabda müəllif özünün dünyagörüşünü bölüşür.
Bu nəşrin məzmununu nəzərdən keçirdikdən sonra çətin problemlərin həllini ən asan şəkildə tapa bilərsiniz. Ruhun ən incə simlərini ortaya qoyan bir müəllifin ən səmimi hisslər və düşüncələrini oxucusu ilə bölüşür.
Bu kitabı geniş oxucu kütləsinə oxumağı məsləhət görürük.


2019

"Aşiq oldum Sənə Nevşəhər" - Qənirə Paşayeva

Azərbaycanın uğuru Türkiyənin uğurudur, Türkiyənin uğuru Azərbaycanın uğurudur. Əsrarəngiz və doğma Türkiyə. Bu ölkənin şəhərləri buraya gələnləri sevindirən və heyrətləndirən açıq hava muzeyləridir. Tarixin qədim səhifələrini öz gözləri ilə görmək istəyən Nevşəhərə xoş gəlmisiniz.
Oxucu bir çox heyrətləndirici kəşflər və xoş xəbərlər tapacaq, məsələn, şəhərin küçələrindən birinin Qarabağın adı verildiyini biləcək.


2015
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyi Azərbaycana aid portal
© Azərbaycan Respublikasinin Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi. Saytdakı məlumatlarından istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Özbəkistan, Daşkənd şəhəri, Mirabad rayonu, Heydər Əliyev küç., 9
Tel.: (+99871) 293 53 56; (+99871) 293 52 89
E-mail: culcenter.az@gmail.com
Progint Studiyası