Azərbaycan Respublikasinin Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycan Respublikasinin Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycan və Özbəkistanın gerbləri
Ana səhifəBizə yazınSayt haqda məlumat

Yeni kitablarımız

Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin kitabxanasının fonduna müntəzəm olaraq yeni kitablar daxil olur.
Bura Azərbaycan tarixi, Azərbaycan iqtisadiyyati, siyasəti, Dağlığ Qarabağ problemi, mədəniyyəti, incəsənəti, turizmi, adət və ənələrinə dair kitablar daxildir.
Onların siyahısını və qısa xülasəsini təqdim edirik:“Феномен Амира Тимура” (Əmir Teymur fenomeni)- Teymur Atayev

Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsinə əsasən müəllif Teymur Atayevin "Əmir Teymur fenomeni" adlı kitabı çap olunmuşdur. Böyük sərkərdə və dövlət xadimi Əmir Teymur (1336-1405) haqqında, müəllif oxucuya təqdim olunan bioqrafik eskizlərdə bu fövqəladə şəxsiyyəti "açmağa" çalışmışdır. Teymur dövlətinin əsas elementləri onun hərbi və siyasi qərarlarına təsir edən amillər ("qərəzsiz ədalət şamı", səmərəli bir ordu) qeyd edilmişdir. Temurun həyatı və şəxsiyyəti ilə əlaqəli bəzi cəhətləri, fəlsəfə, həndəsə, musiqi, simvolizm, dünya ədəbiyyatı, sənət və s göstərilmişdir.

Teymur hakimiyyətinin dini (İslam) komponentinin vacib rolu vurğulanmışdır. Teymurun həyatını və dövrün baxışları kontekstində araşdıran müəllif: Onun yaradıcı vəya dağıdıcı? olduğu sualını axtarır. Kitabın bölmələrindən biri də Teymur obrazının Avropa ədəbiyyatında, rəngkarlıqda və musiqidə əks olunmasına həsr edilmişdir. Kitab populyar bir elmi üslubda təqdim olunur və həm peşəkar tarixçilər, politoloqlar, jurnalistlər, tələbələr, həm də geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.


2019

“Қайтганимда уйда бўл...” (Qayıdanda, evdə ol...) - Elçin Səfərli

Görəmli yazar Elçin Səfərlinin müəllifi olduğu bu kitab, əbədi mövzu - sevgi mövzusundan bəhs edir. Fəlsəfi düşüncə və incə emosional təcrübələrlə dolu əsər, ilk səhifələrdən oxucunu valeh edir.
Kitab qəhrəmanlarını və hadisələri nəzərdən keçirərək oxucu, ixtiyarsız olaraq onların iştirakçısına çevrilir. Varlığın əbədi sualları, xoşbəxtlik xəyalları, mübahisələr və şübhələr, bütövlükdə və hər biri bəşəriyyəti maraqlandıran bir çox sualın cavabını tapmaqda insana kömək edir. Həyata tamamilə fərqli baxış, həyat və ölüm haqqında yeni, cəsarətli, orijinal və səmimi düşüncələri - bütün bunlar Elçin Səfərlinin əsərlərini hər yaşda oxuyanlar üçün bənzərsiz və maraqlı edir. Ayrıca, müəllif üçün xarakterik olan materialın təqdimatı tez və asan oxumağa kömək edir.
Əsər geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı olacaq.2019

“Vətənə qayıdış” - Hüseyn Cavid

Bu foto albom, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin, böyük şair Hüseyn Cavidə dərin hörmətini əks etdirir. Böyük filosof-şair, dramaturq həbs olundu və əsərləri illərlə qadağan edildi. Ancaq bildiyiniz kimi, tarix hər şeyi öz yerinə qoyur. Hüseyn Cavidin qəbri Sibirdən vətəninə köçürüldü. Hüseyn Cavid sənətkarın şəxsiyyətinin bütövlüyünü əks etdirən nümunəvi bir həyat sürdü və uzaq Sibirdən vətəninə, dəfn olunduğu yerə gətirildi. Hüseyn Cavidə və 1930-cu illər repressiyalarına məruz qalan minlərlə Azərbaycan ziyalısına, totalitar rejimin günahsız qurbanlarının şərəfinə ucaldılmış məqbərənin qoyulması, xalqın dərin hörmətinin təzahürüdür.2015

“Первый Всесоюзный Тюркологический съезд” (Birinci Ümumittifaq Türkoloji Qurultayı) - Stenoqrafiya məruzəsi

Bu kitab Sovet Sosialist Azərbaycanda ilk Türkoloji Qurultaydan, vəzifələrindən bəhs edir. Bu vəzifələrin və məsələlərin obyektiv elmi şəkildə işıqlandırılması mədəniyyət sahəsində uğur qazanmağın düzgün qaydasını təmin edir. Birinci Türkoloji Qurultay Türkoloji ədəbiyyata böyük bir töhfə vermişdir. Nəşrdə Azərbaycan, Qazaxıstan, Yakutiya, Türkmənistan, Türkiyə, Tatarıstan, Başqırdıstan, Dağıstan, Şimali Qafqaz və Krım nümayəndələrinin qatıldığı konqres iştirakçılarının çıxışları var. Qurultayda türk xalqlarının tarixinin, mədəniyyət sahəsindəki son kəşflərin, türk xalqları arasında tarixi ədəbiyyatın inkişafı, türk xalqlarının qohumluğu və digər mövzuların öyrənilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyət və təxirəsalınmaz məsələlər müzakirəsi göstərilmişdir.
Kitab politoloqlar, tarixçilər, ictimai xadimlər üçün böyük tarixi maraq doğurur.2011

“Sevgi mətbəxi” - Tahir Əmiraslanov

Tahir Əmiraslanovun "Sevgi mətbəxi" kitabı, dərin elmi xüsusiyyətlərinə baxmayaraq çox asanlıqla oxunur. Bu formada ilk dəfə insan varlığının mövcud iki təməli arasındakı əlaqə, sevgi və kulinariya mədəniyyətinin əlaqəsi haqqında deyilir. Asan və əlçatan bir formada müəllif peşəkar baxımdan seksologiya və diyetika sahəsindəki tibbi problemlərdən bəhs edir, bəslənmənin yalnız bir insanın cinsi konstitusiyasına təsirini deyil, həm də bu əlaqənin əsas səbəblərini də açıqlayır. Nə qədər qəribə olsa da, sevgi və yemək anlayışları bir-biri ilə bağlanır. Həm sevginin, həm də yeməyin bir məqsədi var - həyatın qorunması.
Kitab həkimlərə - qidalanma mütəxəssislərinə, qidalanma fizioloqlarına tövsiyə olunur.2018

“Крах” Национализм – Aнтогонизм ("Krax" Milliyyətçilik - antoqonizm) - Şuxrat Salamov

Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsinə əsasən, 2018-ci ildə özbək yazıçısı və publisisti Şuxrat Salamovun "Krax" Milliyyətçilik - antoqonizm adlı kitabı nəşr olunmuşdur.
Milli müstəqillik ideyası millətlərarası və dinlərarası tolerantlıq prinsiplərinə möhkəm əsaslanır. Özbəkistan Bütün yaşayan millətlər və millətlər üçün vahid bir Vətən prinsipi bəllidir. Özbəkistan torpaqlarında yaşayan hər bir kəsə bura vətənidir. Doğma yurdda və doğma xalqın taleyində baş verən faciəli hadisələr vətənini sevən hər bir insan üçün tarixdir. Xalqın və vətənin taleyi həmişə elm adamlarını, yazıçıları, şairləri həyəcanlandırmalı və ruhlandırmalıdır. Hər bir adekvat insan üçün xalqının faciəsi mənəvi əzab, və kədər ağrısıdır. Bu nəşrin məqsədi oxucunu kütləvi şovinizm təzahürünün səbəb və nəticələrini anlamağa çağırmaqdır.
Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra xalqımızın qarşısında yeni çağırışlar meydana çıxdı, indi fəaliyyət sahəsində hər birimiz öz azadlığımızın və Vətənimizin müstəqilliyinin ideallarını təsdiqləmək üçün çalışırıq. Keçmişlə bağlı müzakirələr və ölkələrinin bugünkü müstəqilliyinin bilinməsi əməllərdə, sözlərdə və düşüncələrdə fərdi sərbəstlik təzahürü yaradır, məhz buna görə tarix öyrənməliyik.2018

“Azərbaycan mətbəxində dolmalar 381 çəşid” – Tahir Əmiraslanov. 2018

Müəllif Tahir Əmiraslanovun gözəl təsvir olunmuş kitabında çoxşaxəli və rəngarəng mədəniyyətimizin bir hissəsi olan Azərbaycanın zəngin və qədim mətbəxindən - milli mətbəxindən bəhs olunur. Zəngin təbiət və əlverişli iqlim yeməkdə əks olunur. Dolma, azərbaycanlıların ən sevimli mətbəx yeməklərindən biridir, bir çox növləri və formaları var. Söhbət bu kitabda müzakirə olunan yeməklərdən gedir. Atalarımızın ana və nənələrimizin uzaq tarixi dövrlərdən hazırladığı və bu gün də xalqımızın ən məşhur yeməklərindən biri olan "Dolma" yeməyi. Oxucu üzüm yarpaqlarından, kələmdən, tərəvəzdən, bibərdən, pomidordan, badımcandan və daha çox dolma ilə tanış olacaq.

Bu yeməyin reseptləri kitabda verilmişdir. Kitab kulinariya mütəxəssisləri, aşpazlar, eləcə də geniş oxucu kütləsi, xüsusən də "Dolma" ləzzətli adı ilə orijinal Azərbaycan yeməyinin unikal zövqünü və aromasını qiymətləndirməyi bacaran insanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur."Хамса" (Xəmsə) - Nizami Gəncəvi

Son zamanlar görkəmli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin qlobal miqyasda araşdırılması və təbliği dövrün tələbi olaraq layiqli səviyyədə aparılır.
Özbəkistanda da Nizami Gəncəvinin əsərlərinə böyük maraq göstərilir və usta şair xalq tərəfindən sevilir. Daşkənddə böyük şairin büstü qoyulmuşdur və həmçinin Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universiteti onun adını daşıyır. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə, Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universitetində dahi şairin əsərlərini, ədəbi irsini, habelə iki dövlət arasında dostluq münasibətlərini geniş şəkildə təqdim edən Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Mədəniyyəti və Ədəbiyyatı Mərkəzi yaradıldı.
Bu il böyük Azərbaycan şairinin 875 illik yubileyi ilə əlaqədar Özbəkistanda bir sıra tədbirlər keçiriləcəkdir. Qeyd edilən tədbirlər çərçivəsində Özbəkistanda ilk dəfə Nizami Gəncəvinin Xəmsə poeması özbək dilinə tərcümə edildi və nəşr olundu. Qardaş Özbəkistanda Nizaminin yaradıcılığının təqdimatı, çoxsaylı məqalələrin yerli mətbuatda dərc edilməsi, poetik irsinin təbliği, Mərkəzin inkişafı və genişləndirilməsi bu gün aktual olan vacib vəzifələrdir.
Azərbaycanın qədim Gəncə şəhərində anadan olmuş dahi şair Nizami Gəncəvi təkcə Azərbaycanda deyil, Şərqdə və Qərbdə parlaq söz ustası kimi tanınır və yaratdığı əsərlər dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə daxil edilmişdir.
Sözün, sənətin beşiyi olan, qədim Arran - Azərbaycan böyük ustadların doğma yurdudur. Nizami Gəncəvi parlaq yaradıcılığı ilə onlardan ən parlaq və bənzərsizidir. Tərcümə müəllifi “epiloq” da kitabın qardaş Azərbaycana və Özbəkistanın müstəqilliyinin 25 illiyinə həsr etdiyini vurğulayır.


2019

“İskandarnoma” (İsgəndarnamə) - Nizami Gəncəvi

Böyük Azərbaycan şairi, filosofu və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin əsəri Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə özbək dilinə tərcümə edilərək nəşr edilmişdir. "İsgəndərnamə" Azərbaycan poeziyasının klassiki Nizami Gəncəvinin 1200-1203-cü illər arasında yazdığı "Xəmsə" toplusundakı beşinci əsəridir. Poema, Nizaminin Makedoniyalı İskəndər haqqında müxtəlif hekayə və rəvayətlərinin yaradıcı işlənməsidir. Şairin lirik şeirlərdə və digər şeirlərdə qaldırdığı sosial problemlər bu əsərdə tam bədii əksini tapmışdır.

"İskəndərnamə" poeması iki hissədən ibarətdir: birinci hissə "Şərəfnamə ", ikinci hissəsi "İqbalnamə "adlanır. " İskəndərnamə" poemasını dastan adlandırmaq olar. Əsər Nizaminin həcm baxımından ən böyük olan əsərlərindən biridir və özündə 10460 şeri əhatə edir.
" İskəndərnamə"- in ilk kitabı olan "Şərafnama", dövlət başçısı Şah İskəndərdən bəhs edir. Əsər qəhramanın, dünyaya gəlməsi, təlim-tərbiyəsi və ailə qurduğu dövrləri əhatə edir. Hindistana, Çinə, İrana etdiyi məşhur səyahətləri haqqında qeyd edilir. İqbalnamə adı (taleyi kitabı) Xəmsə dövrünə daxil olan İskəndər adı, son kitabın iki hissəsindən ikincisidir (beşlik). Kitabın ilk iki səhifəsinə baxdıqda çox sayda "subxan" (tərif) Yaradana, Məhəmməd Peyğəmbərə, həmçinin beş kitabının hamısında Nizami əvvəl Allahı və Peyğəmbərini tanıtmağı aşılayır. Bu vərəqin arxa tərəfi İqbalnamənin ilk dörd vərəqini tamamlayır. Hörmətli oxucu, bu əsər beşliyin (Xamsa) beşinci dastanıdır.
Burada Cahangirin böyük filosoflarla söhbətlərindən, peyğəmbərlik ideyalarını necə kəşf etməsindən, cənub, şimal, şərq və qərbə səyahətləri və gözlənilməz vaxtsız ölümü haqqında danışır. Bu hadisələrin köməyi ilə Nizami həyat və ölüm, şərəf və vicdan, cəmiyyət və ədalətə münasibətini ifadə edir.
Bu əsərlər Şərq ədəbiyyatının, xüsusən də Azərbaycan ədəbiyyatının böyük nümunələri olmaqla, bütün bəşəriyyətin mülkiyyətidir və böyük ədəbiyyatımızla fəxr etməyə haqqımızın olduğunu göstərir. Nizaminin əsərləri dünya ədəbiyyatının yüksək nümunəsidir.


2019

“Layli va Majnun” (Leyli və Məcnun) - Nizami Gəncəvi

Özbəkistandakı Azərbaycan Heydər Əliyev Mədəniyyət Mərkəzinin növbəti layihəsinə əsasən parlaq Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" əsəri Daşkənddə nəşriyyatı tərəfindən özbək dilində nəşr edilmişdir.

Azərbaycan ədəbiyyatının böyük şairi Nizami Gəncəvinin özbək dilinə tərcümə etdiyi "Leyli və Məcnun" (Leyli və Məcnun) Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsidir. Əsəri orijinaldan Özbəkistanın xalq şairi Camal Kamal tərəfindən tərcümə edilmişdir.

Layihənin müəllifi Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov, redaktorları filologiya elmləri namizədləri Ergash Achilov, Gülbaxor Ashurova, Əlişir Nəvai adına Daşkənd Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetinin rektoru, professor Sirojiddinov və məşhur professor Naim Kərimovdur.

Kitabda Nizami Gəncəvinin bu qədim sevgi əfsanəsini ustad qələmlə bəzədiyi, bədii yüksəkliklərə qaldırdığı, ilahi bir sevgi hədiyyəsi yaratdığı vurğulanır. Şairin yaratdığı bu sevgi əsəri dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevrilmişdir. Leyli və Məcnun Yaxın və Orta Şərqdə məşhur olan faciəli bir sevgi hekayəsidir. Əsər real hadisələrə əsaslanır və VII əsrdə müasir Səudiyyə Ərəbistanı ərazisində yaşayan Qais ibn əl-Mulauvax adlı bir ərəb gəncin həyatını təsvir edir. Leyli və Məcnunun faciə hekayəsi Yaxın Şərq və Zaqafqaziya mədəniyyətlərinə ciddi təsir göstərmişdir. XII əsrdə Azərbaycan poeziyasının klassiki Nizami Gəncəvi bu hekayəni Xəmsə poemasına etmişdir. Leyli və Məcnun mövzusu məşhur Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun operasında öz əksini tapdı. Leyli və Məcnun motivləri sufi və bəxai müəlliflərinin əsərlərində də rast gəlinir.


2019

"Xusrav va Shirin" (Xosrov və Şirin) - Nizami Gəncəvi

Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin növbəti layihəsinə əsasən, usta Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" əsəri Daşkənd şəhərində özbək dilində nəşr edilmişdir.

Qeyd edək ki, "Xosrov və Şirin" əsəri Özbəkistanın tanınmış xalq şairi Camal Kamal tərəfindən özbək dilinə tərcümə edilmişdir.

Layihə rəhbəri Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov, rəyçi akademik, Özbəkistanın tanınmış alimi Bəxtiyar Nazarov, giriş sözünün müəllifi akademik, ANNA Fizuli Əlyazmalar İnstitutunun direktoru Teymur Kərimli, redaktoru Gülbahor Aşurovadır.

Ənənəyə görə, Daşkənddə özbək dilində nəşr olunan Nizami Gəncəvinin kitablarının üz qabığının son səhifəsində dünyanın müxtəlif ölkəlrində ucaldılmış büstlərinin fotoşəkilləri təqdim olunur. “Xosrov və Şirin” kitabının üz qabığının ön hissəsində isə şairin dünyaya gəldiyi Gəncə şəhərində ucaldılmış büstü qoyulmuşdur.

Ön sözdə, sevgi əfsanəsi olan "Xosrov və Şirin" əsərinin Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin məşhur "Xəmsə" sindən "Beşlik" in ikinci böyük əsəri olduğunu və 1180-ci ildən onun yaradıcılığının incisi sayılan bu əsəri yazmağa başladığı vurğulanır. Akademik Teymur Kərimli Nizaminin “Xosrov və Şirin” şeirində sevgi anlayışı yaratmaq və estetik fikir həll etməyin maraqlı olduğunu və böyük şairin yenilikçi üslubunun göstəricisi olduğunu, sənətinin qüdrətinə oxucu təəccübünü artırdığını qeyd etmişdir. Nizami, "Kainatda hər şey cazibə qüvvəsi ilə bağlıdır" deyərək, ümumdünya cazibə qanununu Nyutondan 500 il əvvəl irəli sürdüyünü söylədi və Azərbaycan şairi bu cazibəni "Sevgi" adlandırdı - təbiət hadisələri ilə insan münasibətləri arasındakı ayrılmaz əlaqəni sübut etmişdir.

Özbək dilində nəşr olunan "Xosrov və Şirin" kitabında dünyanın müxtəlif muzey və kitabxanalarında saxlanılan əsər haqqında bənzərsiz miniatür şəkillər var. Bunların arasında Fizuli ANNA adına Əlyazmalar İnstitutunda, Britaniya Muzeyində, Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərinin Saltıkov-Şchedrin adına Dövlət Kütləvi Kitabxanasında, Rusiya Elmi Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun Sankt-Peterburq şöbəsində, Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyində saxlanan əlyazmalardan miniatürlər var.

Mədəniyyət Mərkəzinin layihəs ilə çap edilən kitablar, o cümlədən Xəmsə əsəri, Özbəkistan və Azərbaycanın aparıcı kitabxanalarına, elmi, təhsil və tədqiqat müəssisələrinə hədiyyə edilmişdir.

Qeyd edək ki, 2015-ci ildə Nizami irsinin Özbəkistanda təbliği məqsədi ilə, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin xüsusi layihəsinə start verildi. Nizami adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universitetində, Mədəniyyət Mərkəzi ilə Özbəkistanın xalq şairi Camal Kamal arasında, Nizami Gəncəvinin "Xəmsa" kitabına daxil edilmiş bütün beş əsərin özbək dilinə tərcüməsi haqqında müqavilə imzalanmış.


2019

“Махзан Ул – Асрор. Сирлал хазинаси” (Sirlər Xəzinəsi) - Nizami Gəncəvi

Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" kitabı özbək dilinə tərcümə edilərək nəşr edilmişdir. Azərbaycan poeziyasının klassiki Nizami Gəncəvinin 1173-1799-cu illər arasında yazdığı "Xəmsə" toplusundan ilk şeiri. Şeir sayğac "sari" ilə yazılmış 2260 məsnəvidən ibarətdir.

Əsər bir girişdən və iyirmi fəsildən (söhbətlərdən) ibarətdir və sonrakı hər bir söhbət əvvəlki hissənin mənasından irəli gəlir. Söhbətlər məsəllərlə izah olunur. Hər fəsildə şairin özünə ədəbi təxəllüsü olan bir apostrof (müraciət) ilə başa çatır. Yüksək ritorik bir üslubda yazılmış "Sirlər xəzinəsi" romantik bir epik şeir deyil, məqsədi məhkəmə dünyəvi ədəbiyyatının məhdudiyyətlərini aşmaqdır, Nizami, Allahın yaradıcılığı arasında daha yüksək sosial mövqedə olan insanlara diqqət çəkərək ideal bir həyat tərzini təbliğ edir və həmçinin yazır. İnsan mənəvi taleyi barədə düşünməlidir. Bir neçə fəsildə Nizami padşahların vəzifələrindən bəhs edir, lakin bütövlükdə padşah himayəsindən daha çox bütün bəşəriyyətə istinad edir.

“Sirlər Xəzinəsi” ndə ilk söhbət Adəmin yaradılışına həsr edilmiş və Quran və İslam ənənələrinə uyğun inkişaf etmişdir. Ancaq eyni zamanda, söhbət insanın dünyadakı üstünlüyü haqqında fikirlərlə doludur, insanın dünyadakı vəzifələri ilə bağlı fikirləri də əks etdirir. Şeirin ikinci söhbəti ədalətin qorunmasına həsr olunmuşdur: Nizami ədalət əldə etmək üçün hökmdarların ədalətli olmasını və mənəvi nemətlərə qayğı göstərməsini tövsiyə edir. Üçüncü söhbət müəllifin yaşadığı dövrün həyat və çətinliklərindən bəhs edir. Sonrakı dövrlərdə qocalıq, insanlarla heyvanlar arasındakı əlaqə və başqaları haqqında vacib fəlsəfi suallar ortaya çıxır.

İslam adət ənənəsində gül dini mətnlərdə və sənətdə bir çox cəhətdən ifadə olunan Məhəmməd Peyğəmbərlə əlaqələndirilir. Gül gözəllik rəmzi hesab olunurdu. “Sirlər Xəzinəsində” Nizami iki məhkəmə həkimi arasındakı bir yarışmada bir gülün mistik simvolizmini ortaya qoydu. Nizaminin dediyi məsəl psixoloji təklifin gücünü göstərsə də, bir gül ətirinin mistik təbiəti həm Nizaminin şeirində, həm də orta əsr poeziyasının klassik mətnlərində metafora rolunu oynayır.


2019

“Yetti Go’zal” (Yeddi Gözəl) - Nizami Gəncəvi

Daşkənd şəhərindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin növbəti layihəsinə əsasən özbək dilində, Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq nümayəndəsi, mütəfəkkir, Nizami Gəncəvinin "Yeddi Gözəl" əsəri çap edilmişdir.

Akademik Rafael Hüseynov "Nizaminin solğun gözəlliyi" adlı ön sözdə Şərq İntibahının ən müstəsna şəxsiyyətlərindən olan Nizamini son minillikdə ərəb, fars, türk, hind və digər dillərdə yazan bütün şairlərlə müqayisə edir. Heç bir şairin ədəbi təfəkkürün inkişafına o qədər də müsbət təsir göstərmədiyi qənaətinə gəldikdə, Nizaminin özünün sonrakı Masnavalarında özündə cəmləşdirən saf və fədakar sevginin cazibədar səhnələrini - “Xosrov və Şirin ”, “ Leyli və Məcnun ”, “ Yeddi gözəl ”əsəri qədim və müsəlman mütəfəkkirlərinin düşüncələrini yenidən nəzərdən keçirərək sələflərinin təlimlərindən tamamilə fərqli, keyfiyyətcə yeni bir sevgi anlayışı yaratmağa davam edir. Emosional gücü, kamilliyi, bu janrdakı dünya ədəbiyyatının ən gözəl inciləri ilə bəzəyən personajların “Həftə peykər” ni əsəri canlı obrazıdır.

Sonda Nizami Gəncəvinin özbək ədəbiyyatına təsirini, Əlişir Nəvai tərəfindən türk dilində Xəmsə əsərinin yaranmasını, tarixin müxtəlif sınaqlarından keçmiş Azərbaycan ilə Özbəkistan arasındakı dostluq ənənələrinin davam etdirilməsini vurğulayır və dahi şair Nizaminin bu gün həm Azərbaycanda, həm də Özbəkistan sevildiyi qeyd olunur.


2019

"Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin əməlləri ilə bağlı tarixi faktlar"

Arxiv sənədlər toplusunda ermənilərin, Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək və bu ərazidə öz dövlətlərini yaratmaq istəkləri göstərilmişdir. Buna nail olmaq üçün ermənilər Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım, terror, deportasiya kimi sınanmış mübarizə formalarından istifadə etmişdirlər. Ermənilərin bu mübarizədəki vacib vasitəsi tarixin saxtalaşdırılması, hər cür təxribat idi. Bu kitabda ermənilərin ötən əsrdə torpaqlarımızda törətdikləri vandalizm aktlarını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, erməni separatizminin mənşəyini açmaq, ermənilərin Azərbaycanın tarixi torpaqlarına ərazi iddialarının əsassız olduğunu sübut etmək məqsədi daşıyır.


2009

”Атилла” (Atilla)- Yunus Oğuz

Azərbaycan yazıçısı Yunus Oğuzun pyesi bu gün məşhur olan tarixi tədqiqat janrında yazılmışdır. Hadisələr b.ə V əsrdə A.D. Atilla, Reyndən Volqaya qədər uzanan bir güc yarataraq, hakimiyyəti altında Yurk, Geran və digər qəbilələri birləşdirərək 474 ilə 453 illər arasında olan Hagan Hagan idi.

Atilla'nın ölümündən bir əsr sonra, Qotik tarixçisi İordan, barbarların lideri haqqında bunları söylədi: "Demək olar ki, bütün İskit bölgəsindəki bütün Hunların və qəbilələrin ağası, bütün barbarlar arasında inanılmaz şöhrəti ilə təəccübləndirməyə layiq olan yeganə hökmdar." Hunların liderinin xatirəsi əsrlər boyu qorunub saxlanılmışdır. , və Yunus Oğuzun pyesi bu xatirəyə ehtiramdır. Pyesin ilk səhifələrindən oxucunu özünə cəlb edir və sonuna qədər saxlayır.

2015

"Интервью, воспоминания, рецензии, статьи." (Müsahibələr, xatirələr, rəylər, məqalələr.) - Rasim Ocaqov

Kitab Azərbaycan SSRİ xalq artisti, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, rejissor Rasim Ocaqova həsr edilmişdir.

Azərbaycan kinosu, onun qələbə və uğur problemləri və vəzifələri, yeni filmlər və fikirlər, bədii aləm, istedad və bacarıqlar - bu kitabdakı yarımçıq mövzular siyahısından uzaqdır. 60-90 yaşındakı kino, günümüzün kinosu, onu nədən fərqləndirir və nəyə bənzəyir.

Bu kitabda oxucu özü üçün rejissorun həyatından, filmlərdən necə danışdığı ilə bağlı çox maraqlı faktlar tapacaqdır. "Filmlər insanlar kimidir, bəzən bir insanla görüşürsən, danışırsan, sonra boş yerə vaxt keçirdiyini və onun üzünü xatırlamadığını başa düşürsən, amma bəzən danışacaqsan və sözlərini illərlə xatırlayacaqsan." Beləliklə, filmlər varki, yaddaşımıza daxil olur və heç vaxt qəlbimizdən çıxmayır, filmlərdə varki, ancaq boş yerə vaxt sərf edirsən, yaddaşımıza və ürəyimizə nüfuz etməyir və heç bir iz qoymadan silinir. Kitabı geniş oxucu kütləsinə oxumağı məsləhət görürük.
2014

"Ali bey Hüseyinzade Turan" - Qənirə Paşayeva. Azər Turan.

Müəllifləri Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva və türkoloq alim Azər Turan,

Kitabda son 10-15 ildə hər şeyi özündə cəmləşdirən, kəskin dönüş illərində, ümidlər və xəyal qırıqlığı, xəyallar və xəyalların süqutu dövründə və qanlı günlərdə tarixin, azadlığın, müstəqilliyin ən çətin dövrü, faciələr, dərdlər və acılar göstərilmişdir. Bütün bunlar Elmira kitabında fərqli janrlarda və formalarda, ya da bu gün dedikləri kimi fərqli formatlarda öz əksini tapmışdır. Zaman hissi, zamanın sədaqəti, zamanın nəbzini hiss etmək və ifadə etmək bacarığı bütün bu rəngarəng materialları birləşdirir.

Kitabın müəlliflərindən biri, Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva kitabın yaradılmasında böyük xidmətin Əli bəy Hüseynzadənin qızı Feyzavar xanıma məxsus olduğunu qeyd etdi. "Əli bəy Hüseynzadə" kitabı bir türk miqyasında böyük ictimai xadim, publisist, şair, ideoloq, Azərbaycanın üçrəngli bayrağının müəllifinin həyat və yaradıcılığına həsr edilmişdir. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı olacaq. Tələbə və orta məktəb tələbələri üçün tövsiyə olunur.
2014

"Это Мы" (Bu Bizik) - Elmira Axundova

Kitab, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, yerli ədəbiyyat ustası Anarın 2003-cü ildə yazdığı “Dövrümüzə sədaqət” adlı kitabın giriş sözü ilə açılır, burada yazıçı həmkarının müxtəlif əsərlərini dəqiq təhlil edir, və o qədər də istədim ki, çox istədim bütövlükdə gətirmək, ancaq qəzet formatı, təəssüf ki, buna imkan vermir və biz özümüzü ayrı-ayrı məqamlarla məhdudlaşdıracağıq.

Son 10-15 ildə yazılmış hər şeyi özündə cəmləşdirən kitabda, kəskin dönüş illərində, ümidlər və xəyal qırıqlığı, xəyallar və xəyalların süqutu dövründə, azadlığın, müstəqilliyin eyforiya günlərində və qanlı günlərdə tariximizin ən çətin və çətin dövrü ola bilər. faciələr, dərdlər və acılar. Bütün bunlar Elmira kitabında fərqli janrlarda və formalarda, ya da bu gün dedikləri kimi fərqli formatlarda öz əksini tapmışdır. Zaman hissi, zamanın sədaqəti, zamanın nəbzini hiss etmək və ifadə etmək bacarığı bütün bu rəngarəng materialları birləşdirir.

Kitabda məşhur rusiyalı jurnalistlərin - Rusiya səfirliyinin müşaviri P. Şenşinin, "Literaturnaya qazeta" nın müxtəlif illərinin baş redaktorları - Yuri Polyakov və Arkadi Udaltsov, "General Gazeta" nın baş redaktoru Volodya Kiselev, çox sayda məqalə, təbrik və esselər var. qəzetləri ”Vitaliy Yaroşevski, V. Bonç-Brueviç, Ədəbi qəzetin əməkdaşları A.Xakimov, L. Lavrova, N. Vysotskaya, jurnalist A. Qalayeva və başqaları.
2003

“Hocali Saykirimi 26 ferval 1992” (Xocalı Soyqırım 26 Fevral 1992)- Qənirə Paşayeva. Həvva Məmmədova.

Azərbaycanlı deputatlar Həvva Məmmədova və Qənirə Paşayevanın “Xocalı soyqırımı” kitabında Xocalı soyqırımı zamanı ələ keçirilən insanların xatirələri əks olunmuş, həlak olanların siyahısı verilmişdir.

26 fevral 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri yeddi min əhalisi olan Xocalı şəhərində soyqırım aktı həyata keçirdi. Xocalının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən tutulması zamanı üç minə yaxın insan şəhərdə qaldı, çünki dörd aydan çox davam edən şəhərin mühasirəsi səbəbindən əhalinin əksəriyyəti onu tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Xocalının tutulması zamanı 613 mülki şəxs öldürüldü, 1000 mülki şəxs yaralanaraq əlil oldu. 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca öldürüldü. Səkkiz ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərdən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər girov götürüldü və onlardan 150 nəfərinin taleyi hələ də məlum deyil.
2013

“Смерть полиграфиста” (Mətbəə işçisinin ölümü) - İsa Nəcəfov, Elmira Axundova

Bakı şəhər mərkəzi, 30 may 1990-cı il. Naməlum şəraitdə məşhur poliqraf, "Azərnəşr" nəşriyyatının direktoru Əjdər Xanbabayev güllələndi. Beş ildən çoxdur ki, istintaq gedir və təkcə Azərbaycanın deyil, bütün keçmiş SSRİ-nin taleyini müəyyən edən insanlar onun orbitinə düşürlər. Belə ki, siyasi dedektiv hekayəsi janrında yazılmış kitabın əsası - cinayət işi materiallarıdır. Romanda Sovet imperiyasının əzabından, keçmiş rəhbərliyin və xüsusi xidmət orqanlarının qaçılmaz hakimiyyəti qorumaq üçün tətbiq etdiyi çirkli metodlardan bəhs olunur. Romanın müəllifləri respublikanın baş prokurorunun birinci müavini olduğu dövrdə bu cinayət işinin istintaqına rəhbərlik etmiş İsa Nəcəfov, həmçinin məşhur azərbaycanlı publisist Elmira Axundovadır. Həyəcan verici hadisələr oxucunu buraxmır, bir nəfəslə sizi kitabın tamamlanmasına aparır. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı olacaq.


2001

“Qaqauz yeri” - Qənirə Paşayeva

Bu kitabda heyrətamiz və qədim insanlardan - “Qaqauz yeri” adlı kitabı qaqauzların bugünkü həyatlarından bəhs edir. Kitabda, Qənirə Paşayeva qaqauzların yaşadığı bölgələri gəzmiş, onların bugünkü həyat tərzləri ilə maraqlanmış, onların milli-mənəvi tarixlərinin, adət-ənənələrinin daşıyıcısı olan tarixi yerlər haqqında geniş məlumatlar dərc olunmuşdur.


2016

“Sharafnoma” (Şərafnama) - Şeyx Nizami Gəncəvi

Kitablar Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi əsasında nəşr edilmişdir. Şeyx Nizami Gəncəvi böyük bir Azərbaycan şairi, mütəfəkkiridir. Qədim dövrlərdən bəri insanlar ağıllı, xeyirxah, ədalətli bir hökmdar xəyal edirdilər. "İskəndərnamə" nin ilk kitabı olan "Şərafnoma" belə bir dövlət başçısı Şah İskəndərdən bəhs edir. Əsər qəhramanın, dünyaya gəlməsi, təlim-tərbiyəsi və ailə qurduğu dövrləri əhatə edir. Hindistan, Çin, İrana etdiyi səyahətləri göstərilir. Böyük Nizaminin əsəri dünya ədəbiyyatının yüksək nümunəsidir. Nizaminin yaratdığı beşlik - “Sirlər xəzinəsi”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “İskəndərnamə”, “Xosrov və Şirin” nəinki Azərbaycan, həm də dünyanın xəzinəsinəsinin incisi sayılır.


2018

“İqbolnama” (İqbalnama) - Şeyx Nizami Gəncəvi

Kitab Özbəkistandakı Azərbaycan Heydər Əliyev Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi çərçivəsində tərcümə olunaraq nəşr edilmişdir. Əziz oxucu, bu əsər "Beşlik" in (Hamsa) beşinci dastanıdır. Burada material Cahongirin böyük filosoflarla söhbətlərindən, peyğəmbərlik ideyalarını necə kəşf etdiyi, cənub, şimal, şərq və qərbə səyahətləri və gözlənilməz vaxtsız ölümü haqqında danışır. Bu hadisələrlə Nizami həyat və ölümə, şərəf və vicdana, cəmiyyətə və ədalətə münasibətini ifadə edir. Şərq ədəbiyyatının, xüsusən də Azərbaycan ədəbiyyatının böyük nümunələri olmaqla, bu əsərlər bütün bəşəriyyətin mülkiyyətidir və böyük ədəbiyyatımızla fəxr etməyə haqqımız var. Bunu bilmək və oxumaq təkcə mənəvi zövq deyil, mədəniyyətinə və ədəbiyyatına hörmət edən hər bir insanın borcudur.


2017

“Друзей моих прекрасные черты…” (Dostlarımın gözəl xüsusiyyətləri ...) - Elmira Axundova

Elmira Axundova Hüseyn qızı Moskva şəhərinin Ramensky rayonunda anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib. Filologiya elmləri namizədi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü. 1990-2003-cü illər arasında Elmira Axundova bir sıra Rusiya və Qərb mediasının özəl müxbiri olub. Azərbaycan Milli Məclisinin III və IV çağırış Milli Məclisin deputatı, parlamentin Sosial siyasət komitəsinin üzvü. Bakı Slavyan Universitetinin dosenti. Çoxsaylı kitabların və yüzlərlə məqalənin müəllifidir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin ən obyektiv və dərin tərcümeyi-hallarından biri, 6 cildlik tədqiqat romanının müəllifi “Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və yaş” Elmira Axundova - Q. Zərdabi adına Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, N. Nəcəfov Respublika Yazıçılar Birliyinin və R. Rza mükafatı laureatı. "Şöhrət" ordeni sahibidir. Respublikanın əməkdar jurnalisti. Bir sıra parlaq ədəbi portretlər, gözəl sənət icmalları və kəskin polemik analitik məqalələr. Bütün bu fərqli bir janr materialı bu kitabda təqdim edilmişdir. Elmira xanım Parlamentin deputatı olmaqla yanaşı, siyasi və ictimai fəaliyyətlə də məşğuldur.


2011

“Время – жить” (Zaman yaşamaqdır) - Elmira Axundova

Tanınmış Azərbaycan yazıçısı və publisisti Elmira Axundovanın kitabında 1992-2003-cü illərdə yazdığı seçilmiş məqalə və reportajlar, səyahət yazıları və ədəbi esseləri yer alıb.

Elmira Axundovanın adı həm jurnalistlər, həm də müxtəlif ölkələrin oxucuları arasında çox məşhurdur. Onun işi yüksək peşəkarlıq, etik normalara riayət etmək və materialı oxucuya təsvir olunan hadisələrin birbaşa iştirakçısı kimi hiss etdirə bilməsi ilə fərqlənir.

Mövzuların müxtəlifliyi, təsvir olunan hadisələrin canlı ab-havası, parlaq fövqəladə müəllif üslubu - bütün bunlar geniş oxucu kütləsinin kitabına olan marağını müəyyənləşdirir.


2003

“Солнечный огонь” (Günəş atəşi) - Hüseyn Hüseynov

Hüseyn Hüseynovun romanı Azərbaycan xalqının XIX və XX-ci əsrlərdəki taleyi haqqında maraqlı sənədli və bədii povestdir.
Bu, sevgi, sədaqət, cəsarət və xəyanət haqqında dramatik bir hekayədir ... Maraqlı bir şəkildə müəllif tarixdə insanların varlığının fəlsəfi və siyasi problemlərini də ortaya qoyur. Müəllifin özü demişkən: “Bu roman mənim oğulluq borcumdur, diri olmaqdan əlavə, günahsız qətlə yetirilmiş, işgəncə verilən, doğma yerlərindən didərgin düşmüş milyonlarla həmvətənimə söz vermək istədim”. Müəllif maraqlı bir şəkildə, tarixdə insanların varlığının fəlsəfi və siyasi problemlərini ortaya qoyur.
Müəllif dünyaya Azərbaycanın necə və nə üçün tarixin küləklərində dayandığını izah etdi.


2003

“Uzaqdaki ən yaxın Pakistan” - Qənirə Paşayeva

Kitabda qardaş Pakistan İslam Respublikası haqqında söhbət açılır. Bu ölkənin flora və faunasının heyrətamiz təbiəti, qədim tarixi, mədəniyyəti və ənənələri göstərilmişdir.
Qənirə Paşayevanın bu kitabı hər iki ölkənin çoxsaylı oxucularının diqqətini cəlb edəcək və iki qardaş xalqların dahada yaxınlaşmasına faydalı töhvələr verəcəkdir.
Nəşr gələcək inkişafa xidmət edəcəkdir.


2015

"Dağlıq Qarabağ münaqisəsi Avropa təhlükəsizliyinə başlıca tehdid kimi" - Qənirə Paşayeva

Monoqrafiyada Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bəhs olunur. Cənubi Qafqazda yerləşən, İpək Yolunun keçdiyi ərazidə olmaqla, bu gərginlik ocağı təkcə regional deyil, həm də bütün dünya üçün qlobal təhlükə yaradır. İşğalçı Ermənistanın işğalı altında olan 20 faiz Azərbaycan ərazisi bu gün təhlükəsizlik üçün böyük təhlükə yaradır, çünki qondarma rejim bu ərazilərdə narkomaniya, separatizm, insan alveri və digər cinayətlər yaymaqda davam edir.
Monoqrafiya tarix, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq münasibətlər sahəsində mütəxəssislər, politoloqlar, universitet tələbələri, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün böyük maraq doğurur.


2014

"Vətən Qoxusu" -Qənirə Paşayeva

Türk dünyasının layiqli qızı Qənir Paşayevanın kitabı vətənlərindən didərgin düşmüş Axısk türklərinə həsr edilmişdir.
Bu, vətənini itirənlərin həyat hekayəsidir, xalqın dözməli olduğu əzab və əzabdır. Ancaq ümid ürək döyünən zaman diridir və heç kim bir müqəddəs Vətəni ala bilməz.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.


2016

"Sağlamlığın öz əlində" - Qənirə Paşayeva

Kitabın maraqlı və çox faydalı materialı belə başlayır - "Tibb Universitetində oxuduğum zaman ....".
Əziz oxucu, bu kitabda sağlamlığımıza dair bir çox faydalı məsləhətlər və eyni zamanda, müxtəlif suallara cavablar tapa bilərsiniz. Siqaret, alkoqol, narkomaniya və bu kimi zərərli vərdişlər bədənimizi və sağlam həyat tərzimizi məhv edir. Diqqətli və bacarıqlı bir şəkildə sağlam həyat tərzi sürmək üçün hər birimiz gücünü səfərbər edib insan orqanizmi üçün zərərli olan vərdişlərdən uzaq durmalıdır.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı olacaq.


2015

"Müasir dövrdə Avropada və Cənubi Qafqazda reqional münaqişələr və onların nizamlanması ətrafında diplomatik-siyasi mübarizə" - Qənirə Paşayeva

Müasir dünya və oradakı ölkələr bir-biri ilə sıx bağlıdır və bu gün dünyanın istənilən nöqtəsindəki münaqişə və müharibələr bütün ölkələri narahat edir.
Bu nəşrdəki material oxucunu "qaynar nöqtələr" ilə tanış edir. Müasir dünyada diplomatiyanın rolu, Azərbaycanın dinc siyasəti, Azərbaycan Prezidentinin rolu, fəaliyyəti, Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əməkdaşlığı - bu kitabdakı məsələlərin tam siyahısı deyil.
Qənirə Paşayevanın monoqrafiyası siyasətçilər, tarixçilər, hüquqşünaslar, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı olacaqdır.


2013

"Allah sevən qəlblərdədir" - Qənirə Paşayeva

Varlığın mənasını başa düşmək istəyənlər üçün bu kitabın səhifələri açılacaqdır. Kitabda müəllif özünün dünyagörüşünü bölüşür.
Bu nəşrin məzmununu nəzərdən keçirdikdən sonra çətin problemlərin həllini ən asan şəkildə tapa bilərsiniz. Ruhun ən incə simlərini ortaya qoyan bir müəllifin ən səmimi hisslər və düşüncələrini oxucusu ilə bölüşür.
Bu kitabı geniş oxucu kütləsinə oxumağı məsləhət görürük.


2019

"Aşiq oldum Sənə Nevşəhər" - Qənirə Paşayeva

Azərbaycanın uğuru Türkiyənin uğurudur, Türkiyənin uğuru Azərbaycanın uğurudur. Əsrarəngiz və doğma Türkiyə. Bu ölkənin şəhərləri buraya gələnləri sevindirən və heyrətləndirən açıq hava muzeyləridir. Tarixin qədim səhifələrini öz gözləri ilə görmək istəyən Nevşəhərə xoş gəlmisiniz.
Oxucu bir çox heyrətləndirici kəşflər və xoş xəbərlər tapacaq, məsələn, şəhərin küçələrindən birinin Qarabağın adı verildiyini biləcək.


2015

“Калб гавхари“ (Qəlb gövhəri) -Məhəmməd Fizuli

Azərbaycan və Özbək xalqlarının ədəbi əlaqələrində tarixən bağlılığ özünü göstərmişdir, Şair və yazıçılarımız hər zaman bir-birlərindən ilham almışdırlar. İki qardaş xalqlarımız arasında daha da yaxınlaşma və qarşılıqlı anlaşma məqsədi ilə böyük Fizulinin (1494-1556) əsərləri toplusu Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi əsasında özbək dilinə tərcümə edilmişdir. Məqsəd Fizuli yaradıcılığını özbək oxucusuna öz doğma dillərində çatdırmaqdır.

ВYaxın şərqin ən böyük lirik Azərbaycanlı şair və mütəfəkkir, dünya sənətinin aparıcı sənətkarlarından biri Məhəmməd Süleyman oğlu Fizuli 1494-cü ildə anadan olub. Fizuli Azərbaycan ədəbiyyatında misilsiz lirik poeziyanın ustasıdır. Şairin qələmə aldığı azərbaycanca, farsca, ərəbcə “Divan”ı, Böyük “Leyli və Məcnun” aşiqanə romantik poeması, “Bəngü Badə”, “Həft cam”(Yeddi cam) alleqorik poemaları, “Şikayətnamə”də daxil olmaqla məktubları, “Səhhət və Mərəz”, “Rindü Zahid” adlı alleqorik, ictimai-fəlsəfi nəsr əsərləri, “Hədiqətüs-sühəda” kimi türkcə nəsr əsəri, “Hədisi-ərbəin” tərcüməsi, “Mətləül-etiqad” kimi yazılmış elmi-fəlsəfi əsəri daxildir.

Fizulinin qəzəlləri, dastanları, rübailəri, hikmətləri - əsrlər boyu tükənməyən bədii gücünü və sehrli cazibəsini saxlayan, zehinləri fəth edən və qəlbləri həyəcanlandıran lirika inciləridir.
Bu kitab geniş oxucu kütləsi üçün təqdim olunur.2014

"Fоялар Жанги. XİX – XX a.a. Туркистон ва Жанубий Кавказ” (Fikirlər müharibəsi. XİX - XX əsrlər. Türküstan və Cənubi Qafqaz) - Şuxrat Salamov

Kitab Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə nəşr edilmişdir.

Bu işin məqsədi böyük dünya güclərinin geosiyasi oyunlarının xarakterik cəhətlərini dərk etməyə çağırışdır.

Hazırda, tarixi faktlara əsaslanaraq oxuculara dünya tarixinin aktual və kəskin problemlərini araşdırmalarının nəticələri təqdim olunur.

Bütün bu suallar faciəvi nəticələrə səbəb olan imperiya, müstəmləkə və sovet-bolşevik çox yönlü reallıqlar kontekstində araşdırılır.

Kitab geniş oxucu kütləsinə, mütəxəssislərə - tarixçilərə və tarixi və konfliktoloji problemlərlə maraqlananların hamısına ünvanlanıb.2017

“Dengiz ko’chmanchiları” (Dəniz Mühacirləri) - Firuz Mustafa

Naşir, dramaturq, filosof və tərcüməçi Firuz Mustafa Azərbaycan ədəbiyyatının məşhur nümayəndələrindən biridir. Qırxdan çox elmi və bədii kitabın müəllifidir. Onlarla pyesi teatr səhnələrinə qoyulub. Əsərlərinin fərqli bir xüsusiyyəti psixologiyadır.

Oxucuya təqdim olunan kitabda insanla təbiətin qarşılıqlı münasibətlərindən bəhs olunur. Əsərdə baş verən hadisələr bir-birlərini maraqlı bir film çərçivəsində tamamlayır və oxucuya canlı kimi görünür.

Qeyd edək ki, "Dəniz miqrantları" əsəri rus və ingilis dillərinə tərcümə edilmiş və Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsinə əsasən nəşr olunmuş və özbək dilinə tərcümə edilmişdir.

Müəllif əsərin heç kəsi laqeyd qoymayacağına ümid etdiyini bildirir.

Bu kitabı geniş oxucu kütləsinə tövsiyə edirik.2017

“Низомий Ганджавий” - (Nizami Gəncəvi ) Natan Mallayev

Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Natan Muradoviç Mallayevin əsəri, 12-ci əsr Azərbaycan şairləri arasında möhtəşəmliyi ilə yüksək zirvədə dayanan və dünya poeziyasının aparıcı simalarından biri olan İlyas Yusif oğlu Nizami Gəncəvi (1141-1203) həyat və yaradıcılığına həsr edilmişdir.

Böyük Azərbaycan şairi Gəncəvi ləqəbi ilə Gəncə şəhərində anadan olub, yaşayıb və doğma şəhərdə dünyasını dəyişib.

Şair həyat boyu şeir və elmlə məşğul olmuşdur. Nizami Gəncəvi öz ölməz beş poeması ("Sirlər xəzinəsi", "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl", "İskəndərnamə") ilə dünya ədəbiyyatına tamamilə yeni bir poetik səs, nəfəs gətirmişdir. Şair özü də ədəbi-fəlsəfi dühası ilə bunu gözəl başa düşür və öz sənətinin ölməzliyi barəsində peyğəmbərcəsinə öngörülər verirdi. Sonralar ta bizim günlərə qədər Nizami irsi şairlərin hər zaman ilham mənbəyi olaraq qalmış və onun əsərlərinə Şərqdə və Qərbdə müxtəlif dillərdə 500-ə qədər şair nəzirə yazmışdır.

Müəllif qeyd edir ki, dahi Nizami Gəncəvinin əsəri bu gün oxucuların böyük marağına səbəb olur, çünki onun əsərləri milliyyətindən asılı olmayaraq hər bir insan üçün yaxın və başa düşüləndir.

Kitab geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.
Əsər Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi çərçivəsində çap olunmuşdur.2015

"Султон Алп Арслон" (Sultan Alp Arslan romanı özbək dilində) Yunus Oğuzun

Yazıçı publisist, tarixi əsərlər müəllifi Yunus Oğuzun “Sultan Alp Arslan” romanı Daşkənddə özbək dilində işıq üzü görüb. Görkəmli özbək ədibi Usmon Kuçkorun tərcüməsində “Sulton Alp Arslon” adlanan kitab “MUMTAZ SOZ” nəşriyyatında çap edilib.

Romanın məsul katibi filologiya elmləri doktoru, professor Xamidulla Boltabayevdir. Qeyd edək ki, bu, Y.Oğuzun "Əmir Teymur", "Şah arvadı və cadugər" əsərlərindən sonra özbək dilində çap edilən üçüncü romanıdır.

Yazıçının "Qədim Anadolu və Azərbaycan türkləri", "Qarabağ nəzarətsiz zona" (ingilis dilində),"Türkün tarixinə yeni bir baxış" kitabları, "Nadir şah" və digər romanları çap olunub. O, "Qədim türklər və passionarlıq nəzəriyyəsi" adlı elmi əsərin müəllifidir.

Y.Oğuzun əsərləri Özbəkistandan başqa, Türkiyə, Rusiya, Böyük Britaniya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Ukrayna və digər ölkələrdə çap edilib.

2018

“O'zbek adabiyoti va Ozarbayjon” (Özbək ədəbiyyatı və Azərbaycan)- Almaz Ülvi.

Daşkənddəki “Kamalak-PRESS” nəşriyyatındafilologiya elmləri doktoru Almaz Ülvinin özbək və rus dillərində “Özbək ədəbiyyatı və Azərbaycan” (Tədqiqatlar, ədəbi poprtretlər, söhbətlər) kitabı çap edilib.

Kitabın məsul redaktorları və “Ön söz”ün müəllifləri Qozakboy Yoldaşev və Sırdaryoxon Otanova, redaktoru Muhayyo Yoldaşevadır.

Kitabda müəllifin Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələri sahəsindəki tədqiqat əsərləri salınıb.

“Ön söz”də deyilir ki, Almza Ülvi özbək-Azərbaycan ədəbi əlaqələrio sahəsində tanınmış alimdir.

Onun bu mövzudakıl məqalələri Bakıda, Daşkənddə və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin digər şəhərlərində çap edilib.

Bildirilir ki, müəllif böyük özbək şairi Əlişir Nəvai ilə bağlı silsilə məqalələr yazıb və bu iş davam etdirilir.

Topluda müəllifin Babur, Bəkir Çobanzadə, Xalid Səid Xocayev, Maqsud Şeyxzadə, Zülfiyyə haqqında məqalələri də yer alıb.

2018

"Малика ва Жодхур" (Malika və cadugər) Yunus Oğuz kitabı Özbək dilində

Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə 2015-ci il noyabrın 13-də Əlişir Nəvai adına Milli Kitabxanada yazıçı-publisist, türkoloq alim, tarixi romanlar müəllifi Yunus Oğuzun özbək dilində çapdan çıxan “Şah arvadı və cadugər” romanının təqdimatı keçirilmişdir.

Əsəri orjinaldan özbək dilinə şair və tərcüməçi Usman Kuçkar çevirib.

“Əmir Teymur” romanından sonra bu əsər Yunus Oğuzun özbək dilində çap olunan ikinci əsəridir.

“Şah arvadı və cadugər” adlanan əsərdə Azərbaycan tarixinin maraqlı dövrünə işıq tutan tarixi romandır və əsərdə əsasən Şah Abbasın anası Xeyranisə xanımdan söhbət açılır.

Romanda demək olar ki, bütün əsas məsələlər bu obrazın ətrafında cərəyan edir. Romanda XVI əsrin keşməkeşli hadisələrindən bəhs edilir.

2018

“Муъжизавий Нафталан: Озарбойжон” (Müalicəvi Naftalan: Azərbaycan)

2015-ci ilin 30 mart tarixində Azərbaycanın Özbəkistandakı Səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə Özbəkistanda Azərbaycanın Naftalan:müalicə-istirahət mərkəzi haqqında “Муъжизавий Нафталан: Озарбойжон” adlı məlumat nəşri hazırlanmışdır. Məlumat nəşri iki dildə - özbək və rus dillərindədir.

Nəşrin hazırlanmasında əsas məqsəd Azərbaycanın turizm resurslarının təbliği və Naftalana maraq göstərən, habelə burada müalicə almaq istəyən Özbək turistlərini informasiya dəstəyi göstərməkdir.

Kitabda ilkin olaraq Azərbaycanın qərbində yerləşən Naftalan şəhəri haqqında məlumat verilir, öz möcüzəsi və şəfası ilə bütün dünyada məşhur olan Naftalan neftinin tarixi, müalicəvi xarakteristikası, burada yaradılmış və müasir standartlara cavab verən şərait, otel, sanatoriyaların xidmətləri geniş işıqlandırlır.

İlk dəfə olaraq məlumat nəşrində maraqlananlar Naftalan şəhərində fəaliyyət göstərən otellər, buradakı xidmətlər, qiymətlər barədə məlumat əldə edə bilərlər.

2018

«Умрдан узун кеча» (Ömürdən uzun gecə)- Rüstəm Cabbarov

Özbək tərcüməçi-jurnalist Rüstəm Cabbarovun “Ömürdən uzun gecə” Azərbaycan yazıçılarının hekayələri” kitabı çap olunmuş və Özbəkistan Milli Kitabxanasında təqdimatı keçirilmişdir. Kitabda müasir Azərbaycan yazıçıları (Anar, Sabir Rüstəmxanlı, Vaqif Soltanlı, Ulvi Bünyadzadə, İlqar Fəxmi, Elçin Hüseynbəyli və s. ) öz əksini tapmışdır.

2018

“XX Аср Озарбайжон шеърияти анталогиясы"(XX əsr Azərbaycan şeiriyyəti antologiyası)

2014-cü il 12 fevral tarixində Azərbaycan Respublikasının Özbəkistandakı Səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində “Azərbaycan ədəbiyyatı şeiyyəi antologiyası” kitabının təqdimatı keçirilmişdir.

2018

“Сирлар Хазинаси” Nizami Gəncəvi

(2013) Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi ilə Özbəkistanda Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” (“Maxzan-ul Asror”) əsəri özbək dilinə tərcümə edilmişdir.

Tərcüməçi, alim Olimcan Buriyev tərəfindən özbək dilinə tərcümə olunan kitab Daşkənddəki Əlişir Nəvai adına Ədəbiyyat Muzeyində çap olunmuşdur.

Kitaba “Ön söz”ün müəllifi akademik Əziz Kayumov, təzkirəçi professor Xamidcan Xamididir.

2018

“Отабек Элденгиз” Yunus Oğuz

2018-ci ildə tanınmış yazıçı-publisist Yunus Oğuzun “Atabəy Eldəniz” tarixi romanı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Mərkəzimizin layihəsi ilə çap olunmuşdur.

Yazıçı bu əsərdə Azərbaycan tarixində mühüm yer tutmuş daha bir görkəmli dövlət xadiminin romanını yaradır və Azərbaycan Atabəyliyini dövlət səviyyəsinə qaldıran ilk Atabəy Şəmsəddin Eldənizin həyat və fəaliyyətinə işıq salır. Tarixçi alim, Atabəy Eldənizin müasiri Əl-Hüseyni yazır ki, "Bağdad və onun ətrafından başqa, bütün ölkələr Eldənizin hakimiyyəti altına düşdü".

Y.Oğuzun növbəti "Atabəy Eldəniz" romanı onun yaradıcılığında tarixi roman janrının davamlı inkişaf proseslərində olduğunu göstərir.

Əsərdə Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin (1136-1225) yaranması, fəaliyyəti, bu dövlətin qurucularının hünər və qəhrəmanlığı bütün tarixi miqyası və ictimai-siyasi qüdrəti ilə əksini tapıb. Azərbaycan anlayışının yalnız coğrafi ərazi deyil, mənəvi vətən və torpaq, cəmiyyət və dövlət kimi təşəkkülü, formalaşması, yüksəlməsi roman boyu oxucunun gözü qarşısında canlı lövhələrdə əks olunur.

"Atabəy Eldəniz" kitabı həm də elmi əsər hesab edilə bilər. Çünki bu əsərin yazılmasında elmi araşdırmaların nəticələrindən istifadə olunub.

"Yunus Oğuzun "Atabəy Eldəniz " romanında tarixi faktların bədii formada təqdim edilməsi onun daha asan qavramasına səbəb olur: "Tarixi faktların mistik fikirlər olmadan təqdim edilməsi tarixin gənc nəslə çatdırılması üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan "Atabəy Eldəniz " əsərində tarixi şəxsiyyət yaradılıb. Tarixi şəxsiyyəti səciyyələndirən əsas xüsusiyyət inadkarlıq və cəsarətdir. Yunus Oğuz əsərində bunu yarada bilib".

Kitabı Özbək dilinə tərcüməçi Rüstəm Cabbarov çevirib.

2018

"İlhom Aliyev Ö'zgarishlar jarayonidagi Prezident Tasviri" “İlham Əliyev. Prezidentin portreti dəyişikliklər fonunda” - Elmira Axundovanın.

Kitab Azərbaycanın Özbəkistandakı Səfirliyinin və onun nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə çap olunub.

Nəşrin tərcüməçilər Özbək alimləri Usman Kuçkar və Şokir Dolimovdır və kitab Daşkənddəki “Mashur press” nəşriyyatında işıq üzü görüb.

Yazıçı tərəfindən qələmə alınmış, postsovet məkanının ən praqmatik siyasi xadimlərindən biri İlham Əliyev haqqında faktlar və materialları özündə əks etdirən kitabla ölkə başçısının əsl portretinin yaradıb.

Kitabda müəllif xalqının gələcəyi naminə öz üzərinə böyük məsuliyyət götürmüş və dövlət başçısının uğurlu fəaliyyətini geniş təhlil edərək Prezidentin daxili və xarici, hərbi, sənaye, mədəniyyət, idman, multikulturalizm və informasiya sahələrində siyasətinin ən müxtəlif aspektlərinə işıq salmışdır.

Nəşrdə Prezident İlham Əliyevin səmərəli fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda böyük inqilabi dəyişikliklərin olduğunu, ölkənin iqtisadi mənzərəsinin tamamilə dəyişdiyini və Azərbaycanın heç vaxt indiki səviyyədə olduğu kimi qüdrətli olmadığını bildirilib.

Kitabın tərcüməçisi Şokir Dolimov İlham Əliyevin regionda Azərbaycanın müstəqil siyasət aparan dövlət olaraq nüfuzunun yüksəlməsi, ölkədə nəhəng infrastruktur layihələrinin reallaşdırılması, beynəlxalq tədbirlərə - Avropa oyunları, İslam oyunları, Qlobal forumlara ev sahibliyi etməsini ölkənin artan nüfuzunun göstəricisi olduğunu söyləyib.

O, kitabın Özbəkistan ictimaiyyəti, tədqiqatçılar üçün olduqca maraqlı bir mənbə olduğunu vurğulayaraq, müəllifə və kitabın çapına görə Azərbaycan Səfirliyinə öz təşəkkürünü bildirib.

2018

“Molla Pənah Vaqif şiirləri: dünya dillərində” adlı kitab

Kitabda XVIII əsrin böyük Azərbaycan şairi, dövlət adamı Molla Pənah Vaqifin Azərbaycan türkcəsində yazılmış şeirləri Özbək, Qazax, Qırğız, Türkmən, Tatar, Başkırt, İngilis, İtalyan, Rus, Ukrayna, ümumilikdə 12 dilə tərcümə olunaraq verilib.

Kitab TÜRKSOY təşkilatının layihəsi, Azərbaycfan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının dəstəyi ilə 2017-ci ildə Türkiyənin Ankara şəhərində çap olunub. Qeyd edək ki, “Molla Pənah Vaqif şiirləri: dünya dillərində” adlı kitabın Özbək bölməsi Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzimizin dəstəyi ilə həyata keçirilib.

Kitabda Erkin Vahidov, Şoislam Şomuhamedov, Zülfiya, Mirtemir, Rüstəm Kamilov, Cumaniyaz Cabbarov kimi tanınmış özbək ədəbiyyatşünaslarının tərcümələri yer alıb. Kitabın tərtibçisi Azərbaycanın TÜRKSOY təşkilatındakı nümayəndəsi Elçin Qafarlıdır.

Kitabın ön sözünün müəllifi TÜRKSOY-un baş direktoru Düsen Kasenov nəşrin tanınmış Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyi münasibəti ilə hazırlandığını və layihənin həyata keçirilməsində görə Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasova öz təşəkkürünü bildirir.

2018

"Xojalı genoslndida olgan insonlyat" (Xocalı soyqırımında ölən insanlıq)- Abduvali Saybnazarov

Daşkənddəki “İstiqlol nuri” nəşriyyatı Abduvali Saybnazarovun “Xocalı soyqırımında ölən insanlıq” adlı kitabı özbək və rus dillərində çap edilib.

Kitabda “Xocalı-şəhiddlər şəhəri” adlı bölmə ilə açılır. Orada Xocalının coğrafiyası, tarixi və mədəniyyəti, 18-ci əsrə aid Əskəran qalası haqqında məlumat verilir1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Rusiyanın Xankəndidə yerləşən 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalı şəhərini yerlə yeksan etdikləri bildirilir.

Kitabda bildirilir ki, amansızlıqla öldürülən 613 nəfərin arasında 106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca olub. 8 ailə tamamilə məhv edilib, 56 nəfərin xüsusi qəddarlıq və vəhşiliklə qətlə yetirildiyi, 1275 nəfərin itkin düşdüyü, 150 nəfərin taleyi haqqında heç bir məlumat olmadığı qeyd edilir.

Topluda deyilir ki, Xocalı soyqırımı zamanı ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi, Liditse, Oradur kimi cinayətlərlə bir sırada durur.

Əsərdə Ermənistanın təcavüzkar siyasəti nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal olunduğu və 20 mindən çox adamın öldürüldüyü, 1 milyondan çox əhalinin qaçqın və məcburi köçkünə çevrildiyi haqqında məlumat verilir.

Kitabda qeyd olunur ki, Ermənistan öz işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azərbaycanın zəbt olunmuş ərazilərində mədəniyyət abidələrini dağıdıb. Bununla da Ermənistan müharibə zamanı mədəniyyət abidələrinin qorunmasına dair Haaqa və Paris konvensiyalarını kobud surətdə pozub. Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərinin qeyd-şərtsiz boşaldılması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrini hələ də yerinə yetirməyib.

Nəşrdə Xocalı faciəsinə hüquqi-siyasi qiymət verilməsi, dünyanın nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrri Xocalı faciəsi haqqında, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tariixi kökləri, şahidlərin Xocalı faciəsi zamanı gördükləri dəhşətlər və digər məsələlər işıqlandırılır.

Qeyd edək ki, kitab Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə çap olunub.

2018

"Bahtiyar Vahabzade 90 şiiri" (Bəxtiyar Vahabzadənin 90 şeiri)

Bəxtiyar Vahabzadənin 90 şeiri" kitabı TURKSOY təşkilatı tərəfindən Ankarada nəşr olunmuşdur.

Kitabın materiallarının toplanmasında, nəşrində Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin zəhməti olmuş və təşkilatın sədri Düsen Kaseinov kitaba giriş sözndə Mərkəzə öz təşəkkürünü bildirmişdir.

Kitaba yazılmış Ön sözdə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəs Qarayevin fikirlərinə yer verilir və qeyd olunur ki, Bəxtiyar Vahabzadə xalq dilinin tükənməz xəzinəsindən faydalanaraq, Azərbaycan ədəbiyyatını öz əsərləri ilə zənginləşdirmiş, ana dili, ədəbi dilin inkişafına böyük töhvələr vermişdir.

Kitabda şairin türkdilli xalqların dillərində - Azərbaycan, Özbək, Qazax, Qırğız, Türkmən və Türk dillərində seçilmiş şeirləri verilmişdir.

Kitabda Bəxtiyar Vahabzadənin Özbəkistanın tanınmış tərcüməçi alimləri Pulad Mumin, Nasriddin Muhammadiyev, Cumaniyaz Cabbarovun özbək dilinə tərcümə etdikləri şeirləri çap olunmuşdur.

Kitab qardaş Özbəkistan ədəbiyyatsevərləri üçün, habelə Bəxtiyar Vahazadə əsərləri ilə maraqlananlara dəyərli bir mənbə olacaqdır.

Bəxtiyar Vahabzadə görkəmli şair, dramaturq və ədəbiyyatşünas, SSRİ və Azərbaycan dövlət mükafatları laureatı, xalq şairi, əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü idi.

B.Vahabzadənin 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 14 yanvar 2015-ci ildə müvafiq Sərəncam imzalanmışdır.

Tarixi-mədəni dəyərlərə ehtiram və ana dilinin saflığının qorunması B.Vahabzadənin fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edirdi".

2018


Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyi Azərbaycana aid portal
© Azərbaycan Respublikasinin Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi. Saytdakı məlumatlarından istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Özbəkistan, Daşkənd şəhəri, Mirabad rayonu, Heydər Əliyev küç., 9
Tel.: (+99871) 293 53 56; (+99871) 293 52 89
E-mail: culcenter.az@gmail.com
Progint Studiyası